Thủ Thuật

Hình bánh sinh nhật bằng ký tự, biểu tượng cảm xúc sinh nhật

Rate this post

Rate this post

Nụ cười và mọi người
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☺ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍ ?️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☠ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☝ ? ? ? ? ? ? ✍ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ?‍♀️ ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ? ‍♂️ ? ‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍ ♂️ ? ? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ‍? ? ‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ? ? ? ? ? ?‍?‍? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍? ? ?‍❤️‍? ?‍❤️‍?‍? ?‍❤️ ‍?‍? ? ?‍❤️‍?‍? ❤ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ❣ ? ? ? ? ? ? ❤️‍? ❤️‍? ?
Động vật và thiên nhiên
? ? ? ? ? ? ? ? ?‍❄️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍? ? ? ?‍⬛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍⬛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✨ ✨ ✨ ? ⛅ ? ✨ ✨ ⛄ ? ? ❄ ? ☃ ⛄ ? ? ❄ ? ☃ ⛄ ? ? ❄ ? ? ☔ ? ?
Đồ ăn thức uống
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☕ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Hoạt động
⚽ ? ? ⚾ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛳ ? ? ? ⛸ ? ⛷ ? ️‍♀️ ? ?️‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ? ‍♂️ ⛹️‍♀️ ⛹ ⛹️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?️‍♀️ ? ?️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍ ♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‍♀️ ? ?‍♂️ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?‍♀ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ? ?‍♂️ ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ? ‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍? ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍⚕️ ?‍⚖️ ?‍⚖️ ?‍⚖️ ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍✈️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?️‍♀️ ? ?️‍♂️ ? ?‍? ? ?️‍♀️ ? ?️‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍ ♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ?‍♀️ ? ?‍♂️ ? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ? ‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍? ? ‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍?‍?‍? ?‍? ?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍? ? ‍? ?‍?‍? ?‍?‍? ?‍?‍?
Du lịch và địa điểm
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✈ ? ? ? ? ? ? ⛵ ? ? ⛴ ? ? ⛽ ? ? ? ? ? ? ? ⛰ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⛪ ? ? ?
Đối tượng
⌚ ? ? ? ⌨ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ☎ ☎ ☎ ? ? ​​? ? ? ⏱ ⏲ ⏰ ? ⏳ ⌛ ? ? ☎ ☎ ? ☎ ☎ ? ? ? ? ? ⏱ ⏰ ? ⏳ ⌛ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⚔ ? ? ? ⚗ ? ? ? ? ? ⚗ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ✒ ✒ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
những biểu tượng
☮ ✝ ☪ ? ☸ ✡ ? ? ☯ ☦ ? ⛎ ♈ ♉ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♓ ? ⚛ ? ? ? ? ? ? ? ♍ ♎ ? ? ? ? ? ? ? ⛔ ? ? ❌ ⭕ ? ♨ ? ? ? ? ? ? ❓ ❔‼‼ ? ? 〽 ⚠ ? ? ♻ ? ? ? ♿ ? ♾ Ⓜ ? ? ♿ ? ? ? ? ? ? ? ? ♂ ? ♀ ⚧ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0⃣ 1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣ 5⃣ 6⃣ 7⃣ 8⃣ 9⃣ ? ? ▶ ⏸ ⏯ ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ? ? ⏭ ⏮ ⏩ ⏪ ? ? ⏭ ⏮ ? ? ⏫ ⏬ ➡ ⬅ ⬆ ⬇ ↘ ↘ ↙ ↖ ↕ ↔ ↪ ↩ ? ⤴ ⤵ # ⃣ * ⃣ ℹ ? ? ? ? 〰 ➰ ➗ ✖ ? ? © ® ™ ? ? ? ? ? ☑ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ⬜ ◼ ◻ ◾ ? ◼ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ♠ ♣ ♥ ♦ ? ?‍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật. Nếu bạn muốn truyền một cảm xúc trong một tin nhắn qua điện thoại thông minh hoặc trong các cuộc trò chuyện ảo trên mạng xã hội, rất có thể bạn đã sử dụng trái tim của mình, “thích” bàn tay, lòng bàn tay hoặc khuôn mặt hạnh phúc màu vàng. Một tìm kiếm gần đây của Google cho thấy từ được gõ nhiều nhất qua SMS hoặc trò chuyện không phải là một từ, mà là một thiết kế trái tim màu đỏ. Theo công ty, hình ảnh và các biến thể của nó xuất hiện hàng nghìn tỷ lần mỗi ngày trên khắp thế giới. Thực phẩm, động vật, giao thông, con người, cảm xúc. Tất cả những hình ảnh đầy màu sắc này xuất hiện dưới dạng thay thế trên bàn phím của bạn được gọi là Emojis.

    Bánh kem biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật ➡️

Giao tiếp không chỉ là lời nói hoặc chữ viết, do thực tế là chúng tôi cũng giao tiếp không lời, nghĩa là, không sử dụng ngôn ngữ. Chính xác hơn, thông qua nét mặt, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu của chúng ta. Giao tiếp của chúng ta ngày càng mang tính kỹ thuật số. Chúng tôi viết email và trò chuyện trên WhatsApp, Fb, Instagram hoặc Snapchat. Những gì chúng ta có thể diễn đạt trong cuộc sống thực bằng lời nói, hoặc không bằng lời nói, được thay thế bằng Biểu tượng cảm xúc và văn bản ngắn. Điều này tạo thêm cảm xúc cho văn bản và có thể tránh hiểu nhầm. Hầu hết mọi người nói rằng họ có thể thể hiện cảm xúc thông qua Biểu tượng cảm xúc tốt hơn thông qua lời nói.

Ngoài các biểu hiện khuôn mặt và cử chỉ khác nhau, còn có các Biểu tượng cảm xúc đại diện cho các đối tượng. Điều này thường giúp người kia hiểu được tình huống và bối cảnh của nó. Sự phát triển của Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật Nó đã mang lại nhiều lợi ích cho thương hiệu và mạng xã hội. Một trong những lớn nhất lợi ích của việc sử dụng Biểu tượng cảm xúc và Biểu tượng cảm xúc là rút ngắn thông điệp, nghĩa là làm cho nội dung của một văn bản chăm chỉ hơn và trực tiếp hơn.

Có thể nói, hầu như không thể tạo một bài đăng và không đặt một Biểu tượng cảm xúc, có phải như vậy không? Nếu bạn là một trong những người yêu mến Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật, nhưng bạn không biết cách sử dụng chúng một cách chiến lược, chúng tôi sẽ giúp bạn! Hiển thị cách các biểu diễn đồ họa này ra đời và cách tốt nhất để áp dụng chúng trong các ấn phẩm của bạn.

Những chiếc bánh Emoji cho ngày sinh nhật, chúng là gì?

Từ “Emoji »Xuất phát từ sự kết hợp giữa« e »(絵), có nghĩa là hình ảnh trong tiếng Nhật, và« moji »(文字), có nghĩa là chữ cái. Có nghĩa là, chúng là các ký hiệu đại diện cho một ý tưởng, từ hoặc câu hoàn chỉnh.

Những biểu tượng này có sự xuất hiện của các biểu thức, đồ vật, động vật, thể loại thời gian, v.v. Chúng trở thành một xu hướng với việc sử dụng điện thoại thông minh ngày càng tăng.

Ngày nay chúng là một phần của chữ viết và thậm chí còn được coi là một ngôn ngữ mới. Ví dụ, từ của năm 2015, được chọn bởi từ điển Oxford, là!

Hơn quan tâm! Đừng bối rối Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật với Biểu tượng cảm xúc / Biểu tượng cảm xúc. Trong khi Biểu tượng cảm xúc là các ký tự độc lập, biểu tượng cảm xúc là các biểu tượng cảm xúc hoặc ký hiệu được tạo bằng các ký tự bàn phím, chẳng hạn như (-: hoặc <3.

Lịch sử của “Bánh sinh nhật biểu tượng cảm xúc”

Các Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật họ đã là một phần của nền văn hóa của chúng ta và ngày này qua ngày khác, thật khó để nhớ họ đến từ khi nào và ở đâu, phải không ??

Nhưng câu chuyện cũ hơn nhiều so với tưởng tượng và bắt đầu vào năm 1999, ở Nhật Bản, vì nguồn gốc của cái tên “Emoji” đã được yêu cầu.

Mọi chuyện bắt đầu khi công ty điện thoại di động NTT DoCoMo phát triển I-mode, một loại gói thông tin dành cho điện thoại di động, bao gồm thư, thời tiết, tin tức và truy cập Internet, khá tiên tiến vào thời điểm đó và tìm cách cách mạng hóa cách chúng ta người Nhật giao tiếp.

Shigetaka Kurita, một trong những nhân viên của NTT DoCoMo tham gia vào dự án I-mode, nhận ra cách giao tiếp lạnh lùng và đôi khi gây hiểu lầm khi chỉ giới hạn các cụm từ được nhập trên điện thoại di động và bắt đầu tìm cách làm cho các tin nhắn trở nên giống người hơn.

Nhưng không ai trong số họ đồng ý và chính Kurita, người không phải là nhà thiết kế, đã tập hợp một nhóm nhỏ và với giới hạn 176 × XNUMX pixel, đã phát minh ra XNUMX Biểu tượng cảm xúc đầu tiên có lịch sử.

Theo Kurita, cảm hứng của anh ấy đối với những biểu tượng ban đầu này đến từ văn hóa Nhật Bản và những biểu hiện mà anh ấy đã thấy trong anime và manga khi còn nhỏ.

Khi tác giả của Biểu tượng cảm xúc cuối cùng đã trình bày các thiết kế ban đầu cho các công ty công nghệ lớn, anh ấy mong đợi họ sẽ cải thiện về cấu trúc của mình, nhưng điều đó đã không xảy ra – các biểu tượng đã đi vào chế độ chính xác như cách chúng được thiết kế ban đầu.

Ngay sau khi phát hành Biểu tượng cảm xúc ra công chúng, các công ty viễn thông khác bắt đầu sao chép trắng trợn thiết kế và ý tưởng của các nhân vật, thêm một số điểm mới lạ, vì công ty NTT DoCoMo và Kurita không cấp bằng sáng chế cho phát minh này.

Điều này cuối cùng đã tạo ra vô số nhân vật khác nhau và sự hỗn loạn thực sự: số lượng Biểu tượng cảm xúc lên tới tám trăm! – vấn đề chỉ bắt đầu được giải quyết vào năm XNUMX, trong đó tất cả các công ty quyết định lập bản đồ các ký tự được sử dụng và cố gắng thiết lập một tiêu chuẩn giữa chúng.

Trong năm XNUMX, một trong những đối thủ cạnh tranh của NTT DoCoMo, với sự giúp đỡ của Kurita, cuối cùng đã thiết kế lại các nhân vật gốc.

Được rồi, nhưng làm thế nào mà “Emoji Birthday Cakes” lại xuất hiện ở Nhật Bản và chiếm lĩnh thế giới?

Nếu bạn đang nghĩ về Apple, bạn đã đúng!

En 2007, Apple phát hành iPhone đầu tiên và, xem xét sự phổ biến của nó ở thị trường Nhật Bản, bao gồm Biểu tượng cảm xúc, vì đây là một hiện tượng văn hóa rất mạnh trong nước.

Nhưng ở phương Tây, Emojis vẫn bị ẩn trên iPhone và chỉ được phát hiện khi người dùng thay đổi ngôn ngữ thiết bị sang tiếng Nhật.

Với mong muốn của công chúng, những người cũng muốn giao tiếp bằng cách sử dụng các biểu tượng và phản ứng thân thiện, Apple đã phát hành Emojis cho tất cả các ngôn ngữ vào năm 2011, với sự ra mắt của iOS.

Và đó là khởi đầu của cơn sốt như chúng ta biết ngày nay: Google và Windows đã cố gắng lấy các Biểu tượng cảm xúc của họ lấy cảm hứng từ thiết kế của cuộc thi.

Để tránh sự hỗn loạn khi bắt đầu biểu tượng cảm xúc ở đất nước Nhật Bản, Unicode Consortium đã gặp khó khăn trong việc tiêu chuẩn hóa mã ký tự để người dùng của các hệ điều hành khác nhau có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc mà không có bất đồng.

Hôm nay, Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật chúng là một phần của nền văn hóa và được sử dụng từ giao tiếp hàng ngày đến kể chuyện, như trong trường hợp của cuốn sách Emoji Dick, chuyển thể câu chuyện cổ điển của Moby Dick chỉ sử dụng Biểu tượng cảm xúc.

Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật trong Tiếp thị

Với sự phổ biến lớn của Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật và cách họ đắm mình trong nền văn hóa của hành tinh, những nhân viên bán hàng giỏi đã nhìn thấy vô số khả năng mà ngôn ngữ này có thể cung cấp để giao tiếp với khách hàng dịch vụ của họ.

Và nó không chỉ với thế hệ millennials! Như chúng ta đã thấy trong thống kê của chủ đề trước, 92 phần trăm người dùng Internet ngày nay sử dụng Biểu tượng cảm xúc.

Mặc dù là một xu hướng rất mạnh, nhưng cần phải cẩn thận trong việc sử dụng nó, không nên phóng đại hoặc gây hiểu lầm. Do đó, chúng tôi đã mang đến một số mẹo để bạn sử dụng biểu tượng cảm xúc trong tiếp thị của công ty bạn:

1. Biết các Biểu tượng cảm xúc

Đây là bước cơ bản trước khi suy ngẫm về bất kỳ giao tiếp nào, vì chúng tôi luôn nói ở đây trên blog.

Trước khi suy nghĩ về những gì cần nói và cách nói điều đó, hãy tìm hiểu xem liệu người đó của bạn có liên quan đến sử dụng Biểu tượng cảm xúc. Khán giả của bạn có chính xác là một trong số 8 phần trăm vẫn không sử dụng và đồng nhất với các nhân vật không?

Đối với công việc nghiên cứu và thử nghiệm này. Xem thể loại truyền thông nào phản ứng nhiều nhất với bài đăng của bạn và cách nó thích ứng.

2. Biết ý nghĩa

Một trong những thất bại lớn nhất đối với sử dụng biểu tượng cảm xúc trong tiếp thị là sử dụng chúng mà không thực sự biết ý nghĩa. Không phải tất cả chúng đều có thể đại diện cho những gì bạn nghĩ, vì vậy điều quan trọng là phải biết chính xác những gì bạn đang truyền đạt.

Một mẹo hay là sử dụng Emojipedia để khám phá ý nghĩa của từng và tất cả các Biểu tượng cảm xúc, ngoài việc điều tra các nhân vật được chọn trên mạng xã hội để xem mọi người sử dụng chúng như thế nào và trong bối cảnh nào.

3. Hãy theo dõi tin tức

Bạn có thể đã nhận thấy, nhưng Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật chúng được cập nhật liên tục.

Ai đó nói trực tiếp với thương hiệu của bạn có thể xuất hiện và là một cách quan trọng để tương tác với khán giả của bạn.

Ngoài ra, hãy ghi nhớ những gì cá tính của bạn đã mặc, xu hướng là gì và những gì đã biến mất, nhưng điều thực sự quan trọng là giao tiếp của bạn được điều chỉnh theo ngôn ngữ của người bạn muốn tiếp cận.

4. Sử dụng Biểu tượng cảm xúc để nhân hóa thương hiệu của bạn

Như chúng ta đã thấy ở đó trong những ngày đầu của Biểu tượng cảm xúc, sự sáng tạo của họ chính xác là để truyền tải cảm xúc điều đó không thể xảy ra trong văn bản và để làm cho các tin nhắn bớt lạnh lùng và xa cách.

Do đó, nó là một lựa chọn tốt để sử dụng Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật en tương tác thời gian thực và tương tác với khán giả của bạn, đặc biệt là khi tương tác đó thân mật và thú vị hơn, chẳng hạn như khi ai đó ca ngợi công ty của bạn hoặc nội dung của weblog hoặc mạng xã hội của bạn.

5. Tránh các tin nhắn được mã hóa hoặc giải thích chúng thực sự tốt

Không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của các biểu tượng, vì vậy hãy cẩn thận với các tin nhắn được mã hóa đầy đủ bằng Biểu tượng cảm xúc. Thông điệp của bạn có thể không được thông qua và bạn có thể bỏ lỡ việc tạo kết nối với khán giả của mình.

6. Biết khi nào sử dụng

Một biểu tượng cảm xúc được sử dụng trong bối cảnh thực sự nghiêm túc, chẳng hạn như khi phản hồi một phản đối từ người dùng của nó trên Twitter hoặc trong một tuyên bố nghiêm túc hơn, có thể bị bắn vào chân.

Đảm bảo rằng Biểu tượng cảm xúc sẽ không gây nhầm lẫn hoặc làm phiền người đọc tin nhắn của bạn và sử dụng nó một cách tiết kiệm, đặc biệt là trong dịch vụ khách hàng.

7. Sử dụng Emoji Birthday Cakes liên quan đến thông điệp của bạn

Không bao giờ sử dụng Bánh biểu tượng cảm xúc cho sinh nhật chỉ để sử dụng. Đảm bảo rằng việc sử dụng sẽ thực sự thêm vào thông điệp của bạn hoặc liên quan đến những gì bạn muốn nói.

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trên Internet

Mỉm cười

Khuôn mặt hạnh phúc đang lộ ra hàm răng này là Biểu tượng cảm xúc hoàn hảo để mô tả hạnh phúc hoặc niềm vui cho tin nhắn nhận được. Biểu tượng phổ biến này đã ở với chúng tôi kể từ khi bắt đầu có các ứng dụng và nền tảng thư tức thì.

Dở khóc dở cười

Biểu tượng cảm xúc Crying Laughing được sử dụng để diễn đạt rằng bạn đã cười rất tươi đến mức mắt ứa nước mắt. Nó được sử dụng để giao tiếp thời điểm một người tìm thấy thứ gì đó thực sự thú vị. Biểu tượng cảm xúc này trở nên nổi tiếng đến nỗi nó là biểu tượng đầu tiên được thêm vào Từ điển tiếng Anh Oxford và vào năm 2015, nó được coi là “Từ của năm”.

Phản xạ

Khuôn mặt trầm tư là một Biểu tượng cảm xúc được sử dụng để nói rằng bạn đang suy ngẫm về điều gì đó hoặc để truyền đạt rằng bạn đang bối rối. Nó cũng có thể được sử dụng khi bạn muốn đặt câu hỏi về sự thật của điều gì đó đã được nói. Như một sự tò mò, chúng tôi có thể đề cập rằng nó là một trong số ít các biểu tượng cảm xúc cho thấy bàn tay.

Cười và đổ mồ hôi lạnh

Biểu tượng cảm xúc này thường được sử dụng để bày tỏ sự nhẹ nhõm khi thoát khỏi tình huống khó khăn. Nó cũng có thể được sử dụng để nói rằng bạn đã hơi bối rối về một tình huống nào đó.

Mặt cười với đôi mắt biết cười

Khuôn mặt tươi cười với đôi má ửng hồng này có thể đại diện cho một nụ cười ngượng ngùng. Nó cũng có thể đại diện cho sự hài lòng, yên tâm và lòng biết ơn. Sự thay đổi biểu tượng cảm xúc của nó là ^^.

Mặt cười với hào quang

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng khi một người muốn thể hiện sự vô tội của họ. Nó cũng được sử dụng khi ai đó làm việc tốt, rất ngọt ngào, ngây thơ hoặc cư xử một cách mẫu mực.

Nhưng khuôn mặt thiên thần cũng có thể được sử dụng một cách mỉa mai, cho những hành động hoặc hành vi không mấy tốt đẹp.

Lộn ngược

Đừng coi trọng tôi! Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để chỉ ra một thông điệp không rõ ràng, mỉa mai hoặc dễ chịu. Thêm vào đó, điều này có thể thể hiện rằng bạn đang hơi buồn chán hoặc bạn không thích một trò đùa.

Nháy mắt

Khuôn mặt nháy mắt tinh nghịch này có thể tượng trưng cho một hành động đồng lõa hoặc cho phép, và cũng được sử dụng như một dấu hiệu của sự tán tỉnh. Tương tự như vậy, nó có thể được sử dụng để thể hiện “ok” do người đó đưa ra, hài hước hoặc mỉa mai tùy trường hợp.

Khuôn mặt nhẹ nhõm

Khuôn mặt nhẹ nhõm này là để nói rằng mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp! Nó được sử dụng khi người đó vui vì điều gì đó khó chịu đã qua. Nó cũng có thể có nghĩa là người đó được thư giãn, không phải lo lắng.

Mặt cười với trái tim trong mắt

Khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt hình trái tim này cho thấy người đó đang yêu điên cuồng và có thể dành cho một người, một địa điểm hoặc thậm chí là một đối tượng. Đó là một biểu tượng cảm xúc tốt để gửi đến người bạn yêu.

Nó thể hiện tình yêu, tình cảm và lòng biết ơn, và thường được sử dụng trong các tin nhắn lãng mạn.

Nụ hôn gió

Đây là một trong những biểu tượng cảm xúc hôn được sử dụng nhiều nhất, thể hiện sự đánh giá cao, lòng biết ơn hoặc một ý định lãng mạn nào đó. Nó cũng có thể được sử dụng ở cuối một câu châm biếm hoặc như một phản ứng trước một tin nhắn khiếm nhã.

Biểu tượng cảm xúc này rất phổ biến và thường được sử dụng để gửi một nụ hôn trìu mến đến người kia. Có nhiều biểu tượng cảm xúc hôn khác nhau, nhưng đây là một trong những biểu tượng được sử dụng nhiều nhất.

Tỏ ra lưỡi

Biểu tượng cảm xúc này có thể được sử dụng theo kiểu “Tôi đang đùa”, để làm dịu một bình luận mỉa mai hoặc để làm rõ rằng điều gì đó đã được nói ra mà không nên được coi trọng.

Mặt Nerd

Cặp kính khổng lồ, nụ cười ngượng nghịu và hàm răng nhô ra, Biểu tượng cảm xúc này là khuôn mẫu của những kẻ mọt sách. Nó được sử dụng một cách hài hước hoặc mỉa mai, để thể hiện bạn thông minh như thế nào.

Đứa trẻ đeo kính râm

Nếu bạn muốn thể hiện thiên tài, đây là Emoji lý tưởng. Nó cũng có thể được sử dụng để biểu thị sự mỉa mai và coi thường điều gì đó đã được nói ra. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho mặt trời, các kỳ nghỉ và mùa hè trên bãi biển.

Nụ cười phụ

Nụ cười nửa miệng đó tượng trưng cho sự mỉa mai, lạnh lùng hoặc được dùng để nói rằng ai đó làm điều gì đó. Nó cũng có thể được sử dụng để tán tỉnh hoặc thực hiện các bước tiến về tình dục.

Gắt gỏng

Cái nhìn cục cằn này thể hiện sự không hài lòng. Nó cho thấy rằng người đó không thích thú với điều gì đó, rằng họ không quan tâm hoặc không tán thành.

Khuôn mặt thất vọng

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để nói rằng người đó đang rất buồn và thất vọng. Nó tượng trưng cho nỗi buồn, sự hối hận và tiếc nuối.

Khuôn mặt lo lắng

Nó được sử dụng khi ai đó cảm thấy lo lắng, bất an và cũng không thoải mái. Nó chỉ ra rằng người đó đang lo lắng về một tình huống phức tạp hoặc một sự kiện quan trọng.

Mặt khóc

Biểu tượng cảm xúc lông mày Khóc và Khóc này thể hiện trạng thái đau đớn vì một điều gì đó, đau khổ. Rằng nó vẫn còn đau để nhớ một cái gì đó. Nó thường được sử dụng để thể hiện sự khó chịu hoặc thất vọng về điều gì đó.

Khóc rất nhiều

Trong biểu tượng cảm xúc này, nước mắt chảy ra từ mắt như thác. Nó đại diện cho rất nhiều nỗi buồn, sự đau đớn hoặc thất bại. Trong số các Biểu tượng cảm xúc thể hiện cảm giác buồn bã hoặc thất vọng, đây là một trong những biểu tượng phổ biến nhất.

Thích khách

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng khi bạn đang buồn, tức giận hoặc hết sức tức giận về điều gì đó. Biểu tượng cảm xúc khuôn mặt giận dữ thể hiện tâm trạng xấu hoặc không thoải mái trong một tình huống.

Đỏ mặt

Nó được sử dụng khi người bệnh bị co giật, trong một tình huống không thoải mái hoặc mắc lỗi. Thể hiện sự bối rối, rằng bạn đang trải qua một điều gì đó rất xấu hổ, hoặc phản ứng lại một lời khen hoặc một tin nhắn tâng bốc.

La hét vì sợ hãi

Khuôn mặt kinh hãi này được lấy cảm hứng từ bức tranh The Scream, của nghệ sĩ người Na Uy Edvard Munch. Có nghĩa là người đó đang lo sợ, hoảng sợ về một điều gì đó.

Sợ hãi

Khuôn mặt này đại diện cho một người đang sợ hãi và bối rối. Có vẻ như bị sốc và ngạc nhiên sâu sắc trước một sự kiện đáng ngại hoặc trải nghiệm dữ dội.

Mồ hôi lạnh

Nó đại diện cho sự choáng ngợp hoặc lo lắng, khi mọi thứ diễn ra khác với dự kiến. Nó cũng có thể được sử dụng khi bạn mệt mỏi hoặc có nhiều việc phải làm. Điều này tượng trưng cho hạnh phúc với sự nhẹ nhõm.

Mặt không miệng

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để thể hiện rằng một người không nói nên lời. Rằng ai đó không muốn hoặc không thể nói bất cứ điều gì về một chủ đề cụ thể. Nó được sử dụng trong các cuộc trò chuyện khá khó khăn, xấu hổ hoặc tồi tệ.

Khuôn mặt trung tính

Biểu tượng cảm xúc này hiển thị một khuôn mặt vô cảm với một cái nhìn trung tính. Có nghĩa là người đó thờ ơ với hoàn cảnh. Theo nguyên tắc chung, nó được sử dụng khi điều gì đó không thú vị và không có biểu hiện thích hợp để truyền đạt cảm giác đó.

Cara

Biểu tượng cảm xúc này đại diện cho một điều gì đó thực sự đáng xấu hổ. Đó là biểu hiện của sự lo lắng hoặc bối rối. Nó cũng có thể được sử dụng như một nụ cười tội lỗi một cách tinh tế, từ một người đã làm điều gì đó ngớ ngẩn và đang cố gắng giải quyết tình hình căng thẳng bằng cách làm mặt.

Đảo mắt

Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng để đại diện cho cảm giác coi thường, khinh thường hoặc phẫn nộ đối với ai đó hoặc điều gì đó đã được nói trước đó, và thậm chí là sự chán nản về một người hoặc chủ đề. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định rằng một thông điệp nào đó là mỉa mai.

Ngạc nhiên

Ôi chúa ơi! Khuôn mặt ngạc nhiên khó chịu này được sử dụng khi có điều gì đó đáng ngạc nhiên xảy ra. Đó có thể là phản ứng trước hành vi xấu hoặc một tin nhắn thô lỗ, hoặc khi không thể thêm gì vào những gì đã nói.

Đã ngủ

Trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình, zZz trên đầu có nghĩa là nhân vật đang ngủ. Biểu tượng cảm xúc này được sử dụng khi người đó rất mệt mỏi, muốn đi ngủ hoặc chán chủ đề.

Sueño

Biểu tượng cảm xúc này cho thấy ai đó đã chết vì kiệt sức. Bong bóng chảy ra từ mũi này là một biểu tượng điển hình của manga, thể hiện rằng nhân vật đang ngủ.

Nó được sử dụng như một cách diễn đạt rằng một bài nói chuyện cực kỳ nhàm chán và buồn ngủ.

Trả lại

Biểu tượng cảm xúc này có nghĩa là người đó đã quá ghê tởm với những gì đã được tuyên bố rằng họ gần như có thể trả lại. Nó được sử dụng như một hình thức phản bác điều gì đó.

Mặt cười có sừng

Nụ cười tinh quái với đôi sừng quỷ nhỏ này nhằm cho thấy người đó muốn gây rắc rối. Nó cũng có thể được sử dụng với mục đích xấu hoặc tình dục.

Giơ tay lên

Hallelujah! Những bàn tay duỗi thẳng hướng lên trên được sử dụng để ăn mừng điều gì đó hoặc thể hiện rằng người đó rất vui vì điều gì đó họ mong đợi cuối cùng đã xảy ra. Anh ấy cũng cho thấy rằng anh ấy đang vui vẻ và tận hưởng khoảnh khắc này.

Vỗ tay

Wow, thực sự tốt! Biểu tượng cảm xúc này cho thấy 2 bàn tay đang vỗ tay và chủ yếu được sử dụng để bày tỏ sự đồng ý và biết ơn. Nó cũng có thể được sử dụng để mỉa mai, nếu điều gì đó thực sự không đáng được vỗ tay!

Nắm tay

Nắm tay này được sử dụng để khuyến khích ai đó hoặc để nói rằng bạn đồng ý với ai đó đứng về phía họ. Fist Emoji là một trong những biểu tượng phổ biến nhất, được sử dụng giống hệt như cử chỉ tình bạn phổ biến trong đời thực, tức là chào một người bạn thay vì nói “xin chào”. Mặt khác, nó cũng có thể được hiểu là mối đe dọa của rennet.

Mắt

Tôi đang theo dõi bạn! Hai mắt này có nghĩa là một cái gì đó đang được quan sát hoặc xác minh.

Đưa tay lên mặt (Facepalm)

Biểu tượng cảm xúc này mô tả một cử chỉ đã trở nên phổ biến trong suốt loạt phim Star Trek. Nó có nghĩa là “nó không thể là sự thật!”

Nó được sử dụng khi bạn nghe hoặc thấy ai đó làm điều gì đó ngu ngốc, nhưng nó cũng có thể được sử dụng nếu bạn cảm thấy “xấu hổ trước người khác.”

Nhún vai

Nó được sử dụng để thể hiện cảm xúc “Tôi không biết làm thế nào tôi có thể giúp bạn” hoặc “Làm gì, phải không?”. Biểu tượng cảm xúc nhún vai này thể hiện sự thiếu hiểu biết, bối rối hoặc thiếu quan tâm đến điều gì đó. Nó xuất phát từ biểu tượng cảm xúc ¯ _ (ツ) _ / ¯.

Các biểu tượng cảm xúc đã trở thành meme hoặc có nghĩa kép

Peach Emoji

Peach Emojis đã được sử dụng rộng rãi để đại diện cho butts, do sự giống nhau về hình ảnh mà nhiều người dùng nhận thấy. Điều này dẫn đến việc anh ấy được biết đến như một “biểu tượng cảm xúc ở mông”.

Mặt trăng tròn

Trăng tròn là từ ngữ nguyên thủy được sử dụng cho mông. Trên thực tế, ở Mỹ, mặt trăng đã được sử dụng để mô tả những con lừa từ năm XNUMX, rất lâu trước khi Peach Emoji được phát minh.

Biểu tượng cảm xúc mặt trăng đen

Black Moon Emoji thường được sử dụng để làm nổi bật ý nghĩa tình dục trong một câu. Tán tỉnh được sử dụng thường xuyên hoặc để làm trò đùa tình dục.

Poop biểu tượng cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc Smiling Poop này được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh. Một cách dùng phổ biến là nội dung xấu, nhưng cũng có thể dùng để thể hiện sự hung hăng thụ động, nhờ vẻ mặt tươi cười vui vẻ của đống phân này.

Biểu tượng cảm xúc cà tím

Biểu tượng cảm xúc cà tím thường được sử dụng trong các tin nhắn trực tuyến để đại diện cho cơ quan sinh dục nam hoặc ám chỉ tình dục.

Khuôn mặt với vẻ đắc thắng

Nhiều người nghĩ rằng biểu tượng cảm xúc này đại diện cho một người nào đó khịt mũi vì tức giận. Thực sự hơn, những đám mây trắng bay ra từ mũi này muốn tượng trưng cho sự khinh bỉ, một dấu hiệu của sự vượt trội. Nó cho thấy một người kiêu hãnh, chiến thắng người khác.

Người cùng chung tay

Emoji này thường được sử dụng để dạy ai đó như thể họ đang cầu nguyện, cầu xin Chúa cho một điều gì đó. Tuy nhiên, trên thực tế những gì nó đại diện là “high five”.

Người của trạm thông tin

Làm thế nào tôi có thể tham dự? Biểu tượng cảm xúc này cho thấy một người phụ nữ phải hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ và trả lời các câu hỏi của họ. Tuy nhiên, nó thường là một hình thức châm biếm hoặc táo bạo.


clip chúc mừng sinh nhật hay và ý nghĩa


clip chúc mừng sinh nhật của những người bạn, những người chúng ta yêu mến ….!!!!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button