Int là gì trong c, c ++ và c # lập trình?

Int, viết tắt của “số nguyên”, là một nền tảng biến loại được xây dựng vào trình biên dịch và sử dụng để xác định các biến số giữ số nguyên. Các kiểu dữ liệu khác bao gồm  float  và  double .

C, C ++, C # và nhiều người khác ngôn ngữ lập trình nhận int như một kiểu dữ liệu.

Trong C ++, sau đây là cách bạn khai báo một biến số nguyên:

int a = 7;

 

int Hạn chế

Chỉ số nguyên có thể được lưu trữ trong các biến int, nhưng vì họ có thể lưu trữ số cả tích cực lẫn tiêu cực, họ cũng đang coi ký .

Ví dụ, 27, 4908 và -6575 là mục int hợp lệ, nhưng 5,6 và b thì không. Số với các bộ phận phân đoạn đòi hỏi phải có phao hoặc loại biến đôi, cả hai đều có thể chứa điểm thập phân.

Kích thước của con số đó có thể được lưu trữ trong int thường không được định nghĩa trong ngôn ngữ, nhưng thay vì phụ thuộc vào các máy tính chạy chương trình. Trong C #, int là 32 bit, vì vậy phạm vi giá trị từ -2147483648 đến 2,147,483,647. Nếu giá trị lớn hơn được yêu cầu, loại đôi có thể được sử dụng.

 

Nullable int là gì?

Nullable int có cùng một phạm vi giá trị như int, nhưng nó có thể lưu trữ null trong Ngoài số nguyên. Bạn có thể gán một giá trị cho int nullable giống như bạn cho int, và bạn cũng có thể gán một giá trị null.

Xem thêm :  Hướng dẫn cách đánh dấu x vào ô vuông trong word cực đơn giản

Nullable int có thể hữu ích khi bạn muốn thêm một nhà nước (không hợp lệ hoặc chưa được khởi tạo) vào một kiểu giá trị. Nullable int không thể được sử dụng trong vòng từ biến vòng lặp luôn luôn phải được khai báo là int.

 

Int vs phao và Double

Int cũng tương tự như các phao và các loại tăng gấp đôi, nhưng họ phục vụ các mục đích khác nhau.

int:

  • Chiếm không gian ít hơn các loại khác
  • Có số học nhanh hơn
  • Sử dụng các số tròn
  • Sử dụng băng thông bộ nhớ đệm và truyền dữ liệu hiệu quả hơn

Float và double loại :

  • Sử dụng gấp đôi so với bộ nhớ nhiều
  • Có thể chứa một điểm thập phân
  • Có thể chứa các ký tự hơn

Sự khác biệt giữa phao và các loại đôi nằm trong khoảng giá trị. Phạm vi của các đôi là hai lần mà float, và nó chứa nhiều chữ số.

Lưu ý:  INT cũng được sử dụng như một công thức trong Microsoft Excel để  làm tròn số xuống , nhưng nó không có gì để làm với int như mô tả trên trang này.

Ngôn Ngữ C – 8 – Kiểu dữ liệu: Số Nguyên (int)

Trong C có kha khá kiểu dữ liệu, và dữ liệu kiểu int được sử dụng phổ biến. Bài này giới thiệu tổng quan về kiểu int. Đồng thời khuyên các bạn nên sử dụng int thay cho short int hoặc long int.
Diễn đàn để trao đổi: http://daynhauhoc.com
Blog cá nhân của mình http://trandatnh.wordpress.com/
Source code: hhttps://www.dropbox.com/sh/896k8ezl88db5fp/AABpEcqSiSLmu_cnUWhLk88ra?dl=0
Facebook
https://www.facebook.com/videotuhoclaptrinh
https://www.facebook.com/daynhauhoc
Google+
https://plus.google.com/u/0/108253252650770410573/posts
https://plus.google.com/b/103321419045444927717/+DaynhauhocOfficial/posts

Xem thêm :  Cho nick liên quân full tướng vip miễn phí – nhận acc free