Thủ Thuật

Xem ngày tốt khai trương năm mới 2021, hợp tuổi, hợp mệnh

Rate this post

Rate this post

Mục Lục

 

Chọn ngày tốt khai trương đầu năm 2021 là việc làm rất quan trọng trong năm nay - Ảnh

Chọn ngày tốt khai trương đầu năm 2021 là việc làm rất quan trọng trong năm nay

 

Xem ngày tốt khai trương cho 12 tháng trong năm 2021

Đã từ rất lâu trước đây, xem ngày tốt khai trương đầu năm là việc làm được ông bà ta rất coi trọng, bởi nó là khởi đầu của cả một năm tiếp theo, mà “đầu xuôi” thì “đuôi mới lọt”.

Vì vậy trong năm 2021 này, hãy chọn một ngày tốt khai trương đầu năm thật kỹ càng để gặt hái nhiều thành công trong con đường làm ăn, kinh doanh.

 

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2021 (

THÁNG 1)

Dương lịch

1

Tháng 01/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

19

Tháng 11/2020 (Thứ Sáu)

Ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tí, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

7

Tháng 01/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

25

Tháng 11/2020 (Thứ Năm)

Ngày Ất Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

15

Tháng 01/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

3

Tháng 12/2020 (Thứ Sáu)

Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

18

Tháng 01/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

6

Tháng 12/2020 (Thứ Hai)

Ngày Bính Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59),  Sửu (1:00-2:59),  Thìn (7:00-8:59),  Tỵ (9:00-10:59),  Mùi (13:00-14:59),  Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

21

Tháng 01/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

9

Tháng 12/2020 (Thứ Năm)

Ngày Kỷ Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

27

Tháng 01/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

15

Tháng 12/2020 (Thứ Tư)

Ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 2 NĂM 2021

Dương lịch

4

Tháng 02/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

23

Tháng 12/2020 (Thứ Năm)

Ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

5

Tháng 02/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

24

Tháng 12/2020 (Thứ Sáu)

Ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

11

Tháng 02/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

30

Tháng 12/2020 (Thứ Năm)

Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

12

Tháng 02/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

1

Tháng 01/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Tân Mão, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

16

Tháng 02/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

5

Tháng 01/2021 (Thứ Ba)

Ngày Ất Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

20

Tháng 02/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

9

Tháng 01/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

21

Tháng 02/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

10

Tháng 01/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Canh Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2021

Dương lịch

7

Tháng 03/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

24

Tháng 01/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Giáp Dần, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

12

Tháng 03/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

29

Tháng 01/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

13

Tháng 03/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

1

Tháng 02/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

14

Tháng 03/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

2

Tháng 02/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Tân Dậu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

18

Tháng 03/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

6

Tháng 02/2021 (Thứ Năm)

Ngày Ất Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

23

Tháng 03/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

11

Tháng 02/2021 (Thứ Ba)

Ngày Canh Ngọ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

24

Tháng 03/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

12

Tháng 02/2021 (Thứ Tư)

Ngày Tân Mùi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

27

Tháng 03/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

15

Tháng 02/2021 Thứ Bảy)

Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

27

Tháng 03/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

15

Tháng 02/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

28

Tháng 03/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

16

Tháng 02/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Ất Hợi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

29

Tháng 03/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

17

Tháng 02/2021 (Thứ Hai)

Ngày Bính Tý, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2021

Dương lịch

4

Tháng 04/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

23

Tháng 02/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

5

Tháng 04/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

24

Tháng 02/2021 (Thứ Hai)

Ngày Quý Mùi, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

6

Tháng 04/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

25

Tháng 02/2021 (Thứ Ba)

Ngày Giáp Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

12

Tháng 04/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

1

Tháng 03/2021 (Thứ Hai)

Ngày Canh Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

13

Tháng 04/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

2

Tháng 03/2021 (Thứ Ba)

Ngày Tân Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

17

Tháng 04/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

6

Tháng 03/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Ất Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

21

Tháng 04/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

10

Tháng 03/2021 (Thứ Tư)

Ngày Kỷ Hợi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

22

Tháng 04/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

11

Tháng 03/2021 (Thứ Năm)

Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

25

Tháng 04/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

14

Tháng 03/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Quý Mão, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

28

Tháng 04/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

17

Tháng 03/2021 (Thứ Tư)

Ngày Bính Ngọ, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2021

Dương lịch

4

Tháng 05/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

23

Tháng 03/2021(Thứ Ba)

Ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

6

Tháng 05/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

25

Tháng 03/2021 (Thứ Năm)

Ngày Giáp Dần, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

11

Tháng 05/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

30

Tháng 03/2021 (Thứ Ba)

Ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

12

Tháng 05/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

1

Tháng 04/2021 (Thứ Tư)

Ngày Canh Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

13

Tháng 05/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

2

Tháng 04/2021 (Thứ Năm)

Ngày Tân Dậu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

17

Tháng 05/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

6

Tháng 04/2021 (Thứ Hai)

Ngày Ất Sửu, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

22

Tháng 05/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

11

Tháng 04/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59

Dương lịch

23

Tháng 05/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

12

Tháng 04/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Tân Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

26

Tháng 05/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

15

Tháng 04/2021 (Thứ Tư)

Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

27

Tháng 05/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

16

Tháng 04/2021 (Thứ Năm)

Ngày Ất Hợi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

28

Tháng 05/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

17

Tháng 04/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Bính Tý, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 6 NĂM 2021

Dương lịch

3

Tháng 06/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

23

Tháng 04/2021 (Thứ Năm)

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

4

Tháng 6/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

24

Tháng 4/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Quý Mùi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

5

Tháng 06/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

25

Tháng 04/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Giáp Thân, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

11

Tháng 06/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

2

Tháng 05/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Canh Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

20

Tháng 06/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

11

Tháng 05/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59

Dương lịch

21

Tháng 06/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

12

Tháng 05/2021 (Thứ Hai)

Ngày Canh Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 7 NĂM 2021

Dương lịch

3

Tháng 07/2021 (Thứ bảy)

Âm lịch

24

Tháng 05/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Nhâm Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

5

Tháng 07/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

26

Tháng 05/2021 (Thứ Hai)

Ngày Giáp Dần, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

10

Tháng 07/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

1

Tháng 06/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

11

Tháng 07/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

2

Tháng 06/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Canh Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

17

Tháng 07/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

8

Tháng 06/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Bính Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

21

Tháng 07/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

12

Tháng 06/2021 (Thứ Tư)

Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

25

Tháng 07/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

16

Tháng 06/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Giáp Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

26

Tháng 07/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

17

Tháng 06/2021 (Thứ Hai)

Ngày Ất Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

28

Tháng 07/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

19

Tháng 06/2021 (Thứ Tư)

Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 8 NĂM 2021

Dương lịch

2

Tháng 08/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

24

Tháng 06/2021 (Thứ Hai)

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

3

Tháng 08/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

25

Tháng 06/2021 (Thứ Ba)

Ngày Quý Mùi, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

4

Tháng 08/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

26

Tháng 06/2021 (Thứ Tư)

Ngày Giáp Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

11

Tháng 08/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

4

Tháng 07/2021 (Thứ Tư)

Ngày Tân Mão, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

15

Tháng 08/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

8

Tháng 07/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Ất Mùi, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

19

Tháng 08/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

12

Tháng 07/2021 (Thứ Năm)

Ngày Kỷ Hợi, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

23

Tháng 08/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

16

Tháng 07/2021 (Thứ Hai)

Ngày Quý Mão, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

26

Tháng 08/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

19

Tháng 07/2021 (Thứ Năm)

Ngày Bính Ngọ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 9 NĂM 2021

Dương lịch

2

Tháng 09/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

26

Tháng 07/2021 (Thứ Năm)

Ngày Quý Sửu, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

3

Tháng 09/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

27

Tháng 07/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Giáp Dần, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

4

Tháng 09/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

28

Tháng 07/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Ất Mão, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

11

Tháng 09/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

5

Tháng 08/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

15

Tháng 09/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

9

Tháng 08/2021 (Thứ Tư)

Ngày Bính Dần, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

19

Tháng 09/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

13

Tháng 08/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Canh Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

23

Tháng 09/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

17

Tháng 08/2021 (Thứ Năm)

Ngày Giáp Tuất, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

26

Tháng 09/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

20

Tháng 08/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2021

Dương lịch

1

Tháng 10/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

25

Tháng 08/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

2

Tháng 10/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

26

Tháng 08/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

9

Tháng 10/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

4

Tháng 09/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Canh Dần, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

10

Tháng 10/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

5

Tháng 09/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Tân Mão, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

14

Tháng 10/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

9

Tháng 09/2021 (Thứ Năm)

Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

19

Tháng 10/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

14

Tháng 09/2021 (Thứ Ba)

Ngày Canh Tý, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

22

Tháng 10/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

17

Tháng 09/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Quý Mão, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

25

Tháng 10/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

20

Tháng 09/2021 (Thứ Hai)

Ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

31

Tháng 10/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

26

Tháng 09/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 11 NĂM 2021

Dương lịch

2

Tháng 11/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

29

Tháng 09/2021 (Thứ Ba)

Ngày Giáp Dần, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

8

Tháng 11/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

4

Tháng 10/2021 (Thứ Hai)

Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

9

Tháng 11/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

5

Tháng 10/2021 (Thứ Ba)

Ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

13

Tháng 11/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

9

Tháng 10/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

14

Tháng 11/2021 (Chủ Nhật)

Âm lịch

10

Tháng 10/2021 (Chủ Nhật)

Ngày Bính Dần, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

18

Tháng 11/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

14

Tháng 10/2021 (Thứ Năm)

Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

19

Tháng 11/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

15

Tháng 10/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

23

Tháng 11/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

19

Tháng 10/2021 (Thứ Ba)

Ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

24

Tháng 11/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

20

Tháng 10/2021 (Thứ Tư)

Ngày Bính Tý, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

25

Tháng 11/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

21

Tháng 10/2021 (Thứ Năm)

Ngày Đinh Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

30

Tháng 11/2021 (Thứ Ba)

Âm lịch

26

Tháng 10/2021 (Thứ Ba)

Ngày Nhâm Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2021

Dương lịch

2

Tháng 12/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

28

Tháng 10/2021 (Thứ Năm)

Ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

8

Tháng 12/2021 (Thứ Tư)

Âm lịch

5

Tháng 11/2021 (Thứ Tư)

Ngày Canh Dần, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

9

Tháng 12/2021 (Thứ Năm)

Âm lịch

6

Tháng 9/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Canh Dần, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59)

Dương lịch

13

Tháng 12/2021 (Thứ Hai)

Âm lịch

10

Tháng 11/2021 (Thứ Hai)

Ngày Ất Mùi, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

17

Tháng 12/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

14

Tháng 11/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Kỷ Hợi, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt khai trương:

Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59)

Dương lịch

18

Tháng 12/2021 (Thứ Bảy)

Âm lịch

15

Tháng 11/2021 (Thứ Bảy)

Ngày Canh Tý, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

Dương lịch

24

Tháng 12/2021 (Thứ Sáu)

Âm lịch

21

Tháng 11/2021 (Thứ Sáu)

Ngày Bính Ngọ, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt khai trương:

Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59)

 

Tìm hiểu cung bản mệnh:

Tìm hiểu tử vi theo năm sinh:

 

Thủ tục cần làm để tiến hành khai trương cửa hàng

Thủ tục cần làm để tiến hành khai trương cửa hàng - Ảnh

Có rất nhiều thủ tục cần làm để tiến hành khai trương cửa hàng đầu năm mới

 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ những vật lễ cúng khai trương

Tùy thuộc vào tiềm lực kinh tế của gia chủ mà bàn cúng khai trương cửa hàng sẽ to nhỏ và có nhiều mức độ hoành tráng khác nhau.Tuy nhiên, phải đảm bảo không thể thiếu những món đồ cúng cơ bản sau đây trên mâm cúng:

● 1 đĩa trái cây ngũ quả (5 loại trái cây khác nhau)

● 3 đĩa xôi (xôi trắng hoặc xôi đậu xanh đều được)

● 3 chén nước trắng (nước tinh khiết)

● 1 bình hoa

● 2 cây nến

● 1 đĩa trầu cau

● 1 bộ lễ mã vàng (tiền vàng giả)

● 1 đầu heo hoặc 1 con gà luộc

● 1 bát hương (nếu không có thì có thể cắm vào bát gạo)

Chuẩn bị đầy đủ những vật lễ cúng khai trương - Ảnh

Những vật lễ cơ bản trong lễ cúng khai trương đầu năm

 

Bước 2: Xem ngày giờ tốt để cúng lễ khai trương

Nhằm có một khởi đầu may mắn, gia chủ cần xem trước ngày giờ làm lễ cúng khai trương như mục trên. Sau khi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ lễ vật, ta chỉ cần đợi đến giờ tốt đã được chọn để bắt đầu cúng.

 

Bước 3: Đọc văn khấn cúng khai trương theo tên tuổi gia chủ

Sau khi tất cả lễ vật đã được đặt đúng vị trí của nó trên một cái bàn lớn trước cửa hàng, gia chủ chỉ cần đợi đến giờ tốt, sau đó châm đèn đốt 3 nén hương và khấn như bài văn khấn dưới đây:

“Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con kính lạy các Quan Đương niên Hành khiển Thái tuế đức Tôn thần.

Con kính lạy đến ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần định phúc Táo quân và chư vị Tôn thần.

Con kính lạy tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là: (tên gia chủ).

Hôm nay là ngày…tháng…năm (để mở hàng) tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ, hương hoa trà quả, quả cau lá trầu, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Thật tâm tâu rằng: Tín chủ con xây cất (hoặc thuê được) một ngôi hàng ở tại xứ này (địa chỉ)…..(nếu là cơ quan, công xưởng thì khấn là tín chủ con là con là Thủ trưởng hay Giám đốc cùng với toàn thể công ty). Nay muốn bắt đầu việc kinh doanh (hoặc sản xuất) phục vụ sinh hoạt, phục vụ nhân sinh.

Do đó chúng con đã chọn được ngày lành tháng tốt và sắm sanh lễ vật. Để cáo yết Tôn thần dâng cùng Bách linh cúi mong xét soi.

Chúng con trân trọng xin mời quan Đương niên quan Đương cảnh, quan Thần linh Thổ địa, Định phúc Táo quân. Cùng các ngài địa chúa Long Mạch và tất cả Thần linh đang cai quản ở khu vực này linh thiêng giáng hiện trước hương án, thụ hưởng lễ vật và chứng giám lòng thành của chúng con. Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con được buôn bán hanh thông. Cùng làm ăn thuận lợi, cần gì được nấy và nguyện gì cũng thành.

Tín chủ xin phép mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ cùng chư Hương linh y thảo phụ mộc đang ngự trong khu vực này. Xin mời đến đây thụ hưởng vật lễ, phù hộ cho tín chủ con làm ăn gặp nhiều may mắn.

Chúng con lễ bạc thành tâm kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.”

Đốt hương và đọc văn khấn là việc làm rất phổ biến trong ngày lễ cúng khai trương - Ảnh

Đốt hương và đọc văn khấn là việc làm rất phổ biến trong ngày lễ cúng khai trương

 

Sau đó gia chủ cắm hương, vái 3 lần. Đợi hương tàn, đem vàng mã đi đốt vậy là đã hoàn thành xong thủ tục cúng khai trương cửa hàng.

Ngoài ra, để gia tăng thêm sự may mắn và hiệu quả của buổi cúng khai trương, gia chủ cần chọn người xông đất hợp với tuổi mình để làm người đầu tiên bước vào cửa hàng, theo kinh nghiệm dân gian thì người này sẽ làm tăng thêm vượng khí cho cửa hàng mà một năm kinh doanh mới suôn sẻ hơn.

Thu Hà

was last modified:


Xây Nhà, Động Thổ năm 2022 có Tốt không? Điều cần Chú Ý khi dự định Xây hoặc Sửa nhà năm 2022 | pttn


Tên Video: Xây Nhà, Động Thổ năm 2022 có Tốt không? Điều cần Chú Ý khi dự định Xây hoặc Sửa nhà năm 2022 | pttn
Đặt câu hỏi với thầy Tam Nguyên: http://bit.ly/YTTamNguyen
▶ Số điện thoại liên hệ: 1900.22.92
////////
▶ Dịch vụ cung cấp:
1. Tư vấn lập Hồ Sơ Phong thủy Nhà đang ở, Nhà chung cư, Nhà xây mới, Văn phòng làm việc, Thiết kế hồ sơ Kiến trúc Phong thủy
2. Tư vấn lập Hồ Sơ Phong thủy nhà máy, quy hoạch khu đô thị
3. Tư vấn lập Hồ Sơ Phong thủy nhà thờ, đình, chùa, miếu, phủ
4. Tư vấn Thiết kế đặt để mồ mả âm trạch
5. Dịch vụ xem ngày Cưới hỏi, Động thổ, Đổ mái, Nhập trạch, Khai trương, Mua xe, Ngày giờ sinh, Sim số phong thủy.
6. Dịch vụ Khai Quang, điểm Cốt, nạp Khí cho vật phẩm Phong thủy
7. Lập Hồ sơ Tư trụ Bát tự Cao cấp, Tứ trụ Bát tự Trọn Đời, Tứ trụ Bát tự Hôn nhân, Tứ trụ Bát tự Tính danh, Tứ trụ Bát tự Nhân duyên
8. Cung ứng, sản xuất, chế tác các Vật Phẩm, Pháp khí, Pháp cụ Phong thủy
9. Tài liệu, sách Văn hóa phương đông, Ứng dụng App – WebApp, Đào tạo Phong thủy, Tứ trụ, Dịch học, Tử vi, Tướng học
10. Cung cấp các khóa học trực tuyến và đào tạo tại chỗ về Phong Thủy, Tứ trụ, Dịch học, Tử vi, Tướng học.
////////
HÃY ĐĂNG KÝ KÊNH VÀ ẤN VÀO BIỂU TƯỢNG CHUÔNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG VIDEO KIẾN THỨC MỚI NHẤT
▶ Số điện thoại liên hệ: 1900.22.92
▶ Website Dịch vụ tư vấn Phong Thủy: https://phongthuyvuong.com/
▶ Website Vật Phẩm Phong Thủy: https://phongthuytamnguyen.com/
▶Website Khóa học trực tuyến: https://thuvienphongthuy.vn/
▶ Facebook: https://www.facebook.com/thayphongthuytamnguyen.official
▶ Tiktok: https://www.tiktok.com/@thaytamnguyen2603
▶ Địa chỉ Công ty TNHH Kiến Trúc Phong Thủy Tam Nguyên:
Hà Nội: A12/D7 ngõ 66 Phố Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đà Nẵng: Tầng 12, Tòa ACB, 218 Bạch Đằng, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh: 778/5 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM
▶ Email: [email protected]
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Phong Thủy Tam Nguyên
▶Hashtag: pttn vatphammayman thayphongthuytamnguyen
////////
Danh sách phát video:
▶ Phong thủy làm nhà năm 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL795Y9nc5jz_c0XzxTO_jqQF4kkD1LuXm
▶ Khóa học Kích Tài Lộc 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL795Y9nc5jz_7CMB1KZCMMXgyh8Z8iA6a
▶ Phong thủy thờ cúng:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL795Y9nc5jz9sG2cs1OE5wI_8bvlK64tp
▶ Phong thủy Âm Trạch:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL795Y9nc5jz8z3cMGFYWQyLsXys9gMkI9
▶ Khóa học phong thủy cơ bản:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL795Y9nc5jz90w4A16mkC6UsjncuvKDR
▶ Phong Thủy Nhà Ở, Văn Phòng, Cửa Hàng:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL795Y9nc5jz_rKwcHvimSvYQV3LvhMdZ
////////
▶ Nguồn nhạc : https://www.bensound.com/
▶ © Nguồn nhạc : Long Road Ahead của Kevin MacLeod được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
▶ Nguồn: https://incompetech.com/music/royalty…
▶ Nghệ sĩ: https://incompetech.com/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button