Thủ Thuật

Sách tướng học_phong thủy_thái cực quyền

Rate this post

Rate this post

GIỚI THIỆU : Đây là cuố n sách thứ ba t rong loạ t sách viế t về Nhân Tướ ng họ c : Cuố n 1: Tìm Hiể u Con Ngườ i Qua Nhân Tướ ng họ c Và Văn Họ c Dân Gian Việ t Nam – Nhà xuấ t bả n Văn Hóa Thông Tin-2010. Cuố n 2: Ngườ i Phụ Nữ Qua Nhân Tướ ng họ c & Văn Họ c Dân Gian – Nhà xuấ t bả n Văn Hóa Thông Tin-2012 . Nộ i d ung sách này nhấ n mạ nh đế n tướ ng cách ngườ i đàn ông, diễ n giả i rõ hơ n mộ t số nguyên lý, qui luậ t Tướ ng họ c. Đặ c biệ t chúng tôi cho rằ ng dân tộ c nào cũng có nhữ ng nhậ n xét, nhữ ng kinh nghiệ m về sự liên hệ giữ a dung mạ o con ngườ i vớ i cá tính, thói quen, từ đ ó qui đị nh hành vi con ngườ i và chính hành vi lạ i quyế t đị nh số phậ n. Mả ng kiế n thứ c về lĩnh vự c đánh giá con ngườ i củ a tiề n nhân chúng ta đúc kế t qua cả ngàn năm đượ c ghi lạ i và phổ biế n qua tụ c ngữ , ca dao, thành ngữ , hoặ c qua nhữ ng câu hò điệ u lý cũng g óp phầ n làm phong phú thêm bộ môn nhân Tướ ng họ c này. Tấ t nhiên, nhữ ng nhậ n đị nh củ a dân gian có tính cách tổ ng quát, ít phầ n chi tiế t, như ng không phả i là thiế u chính xác. Cũng như các kiế n thứ c về y khoa đượ c ghi chép qua sách vở đề u là nhữ ng kiế n thứ c bổ ích, như ng chúng ta không thể áp dụ ng máy móc trong từ ng trườ ng hợ p củ a con bệ nh mà còn phả i nhờ sự chẩ n đoán củ a các bác sĩ. Các chuyên gia y tế ngày nay cũng phả i nhờ các xét nghiệ m máu, phân, nướ c tiể u, rồ i siêu âm, X-quang, chụ p CT, v.v… rồ i hộ i chẩ n vớ i nhiề u chuyên gia khác mớ i đư a ra kế t luậ n điề u trị , chữ a bệ nh chính xác, thế như ng vẫ n có nhữ ng sai lầ m trong điề u trị mà các nướ c phươ ng Tây đã thố ng kê có mộ t tỷ lệ nhấ t đị nh. Tươ ng tự như thế , muố n đi sâu vào chi tiế t để phán đoán mộ t cách chính xác vậ n mệ nh củ a từ ng ngườ i thì phả i nhờ đế n nhữ ng nhà Tướ ng họ c có lươ ng tâm và năng khiế u trự c giác cao và kế t hợ p nhiề u bộ vị , nhiề u phươ ng pháp từ hình, thanh, sắ c, thầ n tướ ng mớ i phán đoán gầ n đúng sự thậ t, cho nên không thể nói là nhậ n đị nh củ a ca da o tụ c ngữ là sai đượ c. Vả lạ i ca dao tụ c ngữ , thành ngữ củ a dân gian có tính cách phổ quát, qua đó giúp chúng ta có mộ t cái nhìn tổ ng thể . Muố n phán đoán chính xác cầ n tiế p xúc từ ng đố i tượ ng và áp dụ ng phươ ng pháp quan sát Tướ ng họ c như mộ t thầ y thuố c chẩ n đoán bệ nh nhân vậ y . Ngoài ra ca dao tụ c ngữ về Tướ ng họ c cũng như chính bộ môn Nhân Tướ ng họ c có tính cách răn dạ y ngườ i đờ i trong đố i nhân xử thế , đóng góp phầ n lớ n cho chúng ta trong ứ ng dụ ng thiế t thự c thuậ t dùng ngườ i, biế t ngườ i có bả n tính chư a tố t , nế u không có bả n lĩnh thì nên tránh như ng nế u đủ bả n lĩnh, mộ t là cả m hóa họ cho tố t lên, nế u không đượ c thì hai là sử dụ ng họ mà đề phòng như thờ i Tam Quố c, Khổ ng Minh đã sử dụ ng tài năng “xông tên đụ t pháo” củ a Ngụ y Diên cho đế n thờ i điể m hế t dùng đượ c nữ a, mà vẫ n khố ng chế trừ khử đượ c khi ông ta phả n phúc. Truyề n thuyế t cho rằ ng Khổ ng Minh tiên tri đượ c hành độ ng củ a Ngụ y Diên, như ng xét theo cái nhìn khoa họ c thì Khổ ng Minh có tài xem tướ ng và rấ t rành tâm lý họ c cũng như có chuẩ n bị đề phòng sẵ n nên ngăn ngừ a đượ c việ c làm phả n và sử dụ ng đượ c tài năng củ a Ngụ y Diên mà thôi. Nhân Tướ ng họ c là mộ t trong bố n bộ môn mà các trí thứ c Nho họ c đề u có họ c qua, đề u có hiể u biế t trong nề n họ c vấ n xư a củ a tổ tiên để giúp đờ i, ngoài tính chấ t khoa họ c dự a trên c on ngườ i để đánh giá, nó còn đi sâu vào tâm hồ n không khác gì khoa tâm lý họ c ứ ng dụ ng củ a khoa họ c hiệ n đạ i để tìm hiể u con ngườ i mộ t cách toàn diệ n. Ngày nay các tướ ng gia phươ ng Đông nhấ t là ở các nướ c văn minh tiên tiế n như Nhậ t Bả n, đã biế t đem kiế n t hứ c về giả i phẫ u họ c, cơ thể họ c để lý giả i nhiề u tướ ng cách mộ t cách thuyế t phụ c và dầ n dầ n có thể loạ i bỏ nhữ ng qui luậ t thiế u cơ sở khoa họ c, làm phong phú thêm bộ môn cách vậ t trí tri này, trở thành mộ t khoa họ c độ c đáo về tìm hiể u con ngườ i .QUAN NIỆM NHÂN VĂN CỦA TƯỚNG HỌC
Nhân Tướ
ng học quan niệm con người sang hay hèn giỏi giang hay dốt nát, thiện hay ác tùy thuộc vào thiện duyên hay ác nghiệp. “Tướng tự tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”, một kẻ cướp của giết người khi thủ ác thì tướng tốt lặn đi mất, nếu lúc ấy cưỡng lại được lòng tham, lùi được hung dữ thì nét tướng tốt sẽ hiện ra, nếu có sẵn thì tốt thêm còn tướng xấu sẽ bị biến đi mất.
Phân biệ
t ba dạng tướng mạo:
1- Ngườ
i tốt do gặp duyên lành tích lũy được lòng thương người, dáng dấp sang trọng phúc hậu.
2-Ngườ
i ác, kẻ gieo họa do tích lũy nghiệp dữ còn nặng, dáng dấp cục mịch ăn nó lỗ mãng, thô tục.
3-Ngườ
i gặp nghịch cảnh có ba trường hợp sau:
Bả
n tính ác độc và hành xử quá tàn nhẫn với mọi người ngay trong hiện tại, nên bị phản ứng trở lại cho bản thân ngay tức khắc.
Có thể
họ bị nghiệp dữ trong quá khứ mặc dầu hiện tại bản tính tốt.
Hoặ
c họ phải trải qua thử thách mới, mặc dầu họ nhân từ phúc hậu.
Số
phận của con người ảnh hưởng phần lớn bởi sự tổng hợp của các mối quan hệ trong gia đình, môi trường sinh sống và xã hội đương thời. Tâm lý người đời nhất là ở các dân tộc Á Đông thường khép kín do ít giao tiếp rộng rãi như người phương Tây nên ít thông thoáng hơn dễ bị chi phối khá nhiều bởi sự đố kỵ “con gà tức nhau tiếng gáy”,không lo rèn luyện mình cho hơn người mà muốn người khác không được hơn mình tìm cách phá bĩnh, chống đối, trấn áp.v.v… và chính những “tham sân si” này đã gây ra tranh giành, hận thù, chiến tranh ảnh hưởng xấu đến thân phận của nhiều người.
Cổ
tướng pháp cho rằng tâm là tiên thần của ngũ quan, nguồn gốc của trí tuệ, thiện tâm được phúc, ác tâm gặp họa và khuyên rằng: “đoán định vinh nhục của người đời trước hãy xem tâm sau mới đến hình. Lòng thiện thì phúc tới, lòng ác độc thì họa kép đến”.
Tướ
ng tinh con người thường được tích lũy theo thời gian, theo những gì mà con người đó thể hiện. Chẳng hạn khi nổi giận thì chúng ta đã tự tạo cho mình một gương mặt nhăn nhó khó coi và rồi nó cứ hằn theo năm tháng mà giữ lại nếp nhăn trên gương mặt. Còn ngược lại vui vẻ mỉm cười mỗi ngày, sống nhân ái chan hoà thì dần dà chúng ta cũng có được một “cốt” tướng nho nhã tốt lành.
Ngoài đờ
i làm việc thiện giúp người thì được nhiều người nhớơn, tâm thần mình thoải mái thì sắc diện cũng cải thiện. Làm việc ác, trong lòng luôn đối phó với người bị hại, thì bận tâm lo lắng, mà nhiều người ghét mình thì sống không yên ổn, sắc diện mình càng đi xuống, chưa kể những người bị hại phản ứng lại thì làm sao tồn tại được.
Hạ
ng Võ có tướng mắt hai con ngươi, thân thể khôi vĩ, sức địch muôn người, ra trận không ai dám đến gần, nhưng bản tính quá tàn nhẫn, ông chôn sống hàng vạn hàng binh Tần và khi vào thành Hàm Dương, giết vua Tần đã đầu hàng là Tử Anh, đốt cung thất nhà Tần, lửa cháy liền ba tháng không tắt. Ông thu của cải châu báu, phụ nữ đem về nước Sở. Chính hành động bạo ngược này đã tạo cơ hội cho Lưu Bang thu phục được lòng người theo về và đánh bại được Hạng Võ sau này, mặc dầu binh lực của Hán không mạnh bằng Sở.
Lã Bố
khôi ngô tuấn tú, võ nghệ siêu quần, người đời thường nói: “nhân trung Lã Bố, mã trung Xích Thố (người có Lã Bố, ngựa có Xích Thố) để tôn vinh hai cực phẩm nhân gian này, nhưng ông ta là kẻ “sớm đầu tối đánh”. Trước là con nuôi của Đinh Nguyên, giết cha nuôi về làm con nuôi Đổng Trác, sau giết Đổng Trác giành Điêu Thuyền, quá trình chinh chiến thất bại được các đồng liêu như Trương Siêu, Trương Mạo, Trương Dương tin tưởng và giúp đỡ; nhưng cuối cùng ông đã bỏi họ. Trận chiến cuối cùng ở Hạ Bì ông bị Tào Tháo bắt được, mến tài muốn cho đầu hàng nhưng Lưu Bị– một con người nổi tiếng nhân từ– khuyên Tào trừ khử. Điêu Thuyền tuyệt tích, Xích Thố về tay Tào, sau này trao cho Quan Vũ.
Trong khi đó Lư
u Bị lúc này đương nương nhờ Tào Tháo, không có tài thao lược như Tào, nhưng nhờ đức độ nhân từ, thu phục được lòng dân và nhân tài kiệt xuất “thượng thông thiên văn, hạ tri địa lý, trung quán nhân sự là Khổng Minh giúp đỡ nên đã giành được đất Ba Thục, chia ba thiên hạ hùng cứ một phương cùng Tào Tháo, Tôn Quyền, thời Tam Quốc (220-280).
Qua sự
thành bại của các nhân vật lịch sửTrung Hoa trên, ta thấy người có tài cao mà tâm tướng ác không sớm thì muộn cũng thất bại, người kém tài mà bao dung sẽ thành công.
Kinh nghiệ
m cổ nhân về tâm tướng như sau :
Tâm là gố
c hình mạo. Xét thái độ, biểu lộ và hành động có thể biết họa phúc.
Tố
t:
Đạ
i phú, đại quí mà tâm hồn vẫn bình thản, phú thọ vô cương.
Tâm khí hòa bình, con vinh cháu quí.
Kính già thươ
ng trẻ đáng tin cậy.
Thông minh mà khoan dung thong thả
, danh hiển yên lành.
Làm việ
c lớn không than mệt nhọc, không oán giận mới xứng đáng tài cao.
Xấ
u:
Cúi đầ
u nói nhỏ, loại gian tham.
Trọ
ng giàu khinh nghèo bất nhân.
Tâm tính không công bình con cháu hư
.
Lờ
i nói phản phúc chính là con người quỷ quyệt.
Có mớ
i quên cũ bất lương.
Nói bừ
a bãi không sống lâu.
Quên ơ
n nhớ tiểu oán, công danh khó thành tựu.
Mớ
i khá đã tự mãn khó giàu to.
Lừ
a đảo, dối trá dù vinh hoa nhưng chẳng bền.
Gặ
p ai cũng coi là tri kỉ, chơi thân là giở giọng.
Ngu đầ
n mà còn nói lời bạc bẽo vừa nghèo vừa khổ vừa chết yểu.
Đông hay Tây đề
u coi trọng Tâm tướng vì chúng quyết định phần lớn số phận con người, ngạn ngữ phương Tây cũng có câu: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; gieo hành động, gặt thói quen; gieo thói quen, gặt tính cách; gieo tính cách, gặt số phận” (Sow a thought reap an action, sow an action reap a habit, sow a habit reap a character, sow a character reap a destiny).
XEM TÂM TƯỚ
NG NHƯ THẾ NÀO?
1) Quan sát ngôn ngữ
:
Giọ
ng nói điềm đạm, tiếng mạnh, êm ái biểu hiện khí chất đầy đủ: người tốt, trung tín.
Giọ
ng nói ồm oàm như giọng đàn ông hay làm thương tổn chồng.
Nói nhanh và lớ
n như ngựa phi: người hào sảng.
Giọ
ng nói như cắt sắt nghe lạnh mà vô tình: Người cố chấp.
Nói nhừ
a nhựa, nhão nhẹt là người yếu mềm bạc nhược.
Hay nói quanh co, nói lộ
n xộn, ậm ừ là người đa nghi hoặc thiếu suy nghĩ.
2) Quan sát con mắ
t :
Mắ
t đẹp, sáng sủa, tâm hồn cao thượng.
Mắ
t linh hoạt, thông minh. Mắt sáng quắc, gan dạ
Mắ
t đầy đặn, hiền dịu, ánh mắt sáng người có trí tuệ, nhẫn nại. Mắt trong, nhìn thẳng là người chính trực.
Mắ
t đàn bà màu nâu: tính cương trực.
Ánh mắ
t chìm đọng, có vẻvướng víu không thông suốt là kẻ dung tục.
Mắ
t ưa nhìn lên, kiêu ngạo.
Mắ
t ưa nhìn xuống, ích kỷ hại nhân.
Mắ
t lúc nào cũng lim dim, nheo nheo, người khéo che đậy bản tính mưu mẹo, thâm hiểm, dữ tợn, ích kỷ.
Ư
a liếc xéo, nhìn trộm, tâm bất chính.
Mắ
t hình tam giác có sát khí, người hung ác.
Mắ
t đỏ lại sáng quắc, là kẻ máu lạnh háo sát tàn nhẫn.
3) Quan sát tướ
ng mạo :
Ngũ quan ngay ngắ
n, sáng sủa, người tài đức, ôn nhu.
Mặ
t xanh xanh, quyền cốt cao là kẻ thủ đoạn.
Đầ
u nhọn mắt nhỏ, hám lợi.
Chuẩ
n đầu nhọn không có thịt thì gian xảo
Mắ
t ưa đẩy lưu lộ thuộc loại phản trắc vô tình.
Mặ
t đen kịt vô tình vô nghĩa.
Da mặ
t mỏng dễ thay lòng đổi dạ.
4) Quan sát thái độ
:
Tác phong khoan thai, ung dung, không giao độ
ng như chiếc thuyền lớn đi chuyển vững vàng, ổn định, vuông vắn đứng đắn là người cao thượng, trung tín, nhân từ.
Biế
t lắng nghe chú ý lời nói người đối thọai. Yêu tốt, ghét xấu, không a dua xu nịnh là người dày kinh nghiệm.
Ư
a nói khéo, ưa làm mặt thân thiện là bọn tiểu nhân.
Không câu nệ
tiểu tiết, hào phóng, là người khoáng đạt, thẳng thắn.
Ngồ
i lệch bệch, đứng ngồi xiêu vẹo, tay chân run rẫy, ánh mắt giao động, tư tưởng bất nhất là kẻ kém độ lượng, tầm thường.
5) Quan sát lố
i làm việc :
Hay giúp đỡ
kẻ hoạn nạn là người trọng nghĩa.
Thấ
y lợi tranh giành là người hẹp hòi.
Tiề
n hậu bất nhất là người gian trá.
Ngườ
i quân tử luôn biết ứng phó với đời như cách xử thế khoan dung nhưng phải cảnh giác, phải tuỳ thời mà hành động sao cho không xảy ra nhiều xáo trộn bất an cho xã hội.
Kẻ
ngu xuẩn lúc nào cũng sinh sự.
Theo tướ
ng pháp, người tài hoa thông minh có ba điều kị :
Anh hoa phát tiế
t
Tâm tính khinh bạ
c
Thân thể
yếu đuối
Về
“anh hoa phát tiết” trong văn chương Nguyễn Du mô tả Thúy Kiều sắc đẹp tuyệt trần “hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh”, lại giỏi cả cầm, kỳ, thi, họa, tất cả đều phát lộ ra ngoài quá nghĩa là nổi bật quá, gây ấn tượng quá nên thầy tướng số đã đoán trước số phận nàng là “nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa”.Trong điện ảnh thế giới thân hình bốc lửa của Marilyn Monroe cũng được xem như dạng “anh hoa phát tiết”, cộng với ánh mắt nàng thiếu thần khí, cùng với sự nổi tiếng, được những bậc quyền quí săn đón (trong đó có anh em Kenedy), công việc và dư luận báo chí tạo nhiều áp lực, nhiều stress, mất ngủ,v.v… hậu quả uống thuốc ngủ quá liều, chết khi còn quá trẻ (36 tuổi).
Về
Tâm tính khinh bạc, thì trong văn học sử nước ta có Cao Bá Quát, ông đã chê thơ văn của “thi xã” do vua Tự Đức sáng lập “bốc mùi” như các con thuyền nước mắm Nghệ An.
Ngán thay cái mũi vô duyên,
Câu thơ
thi xã, con thuyền Nghệ An
Khi đượ
c bổ làm huấn đạo ở một tỉnh miền Thượng Du, Cao Bá Quát có làm đôi câu đối dán trường học:
“Nhà dộ
t một hai gian, một thầy, một cô, một chó cái,
Họ
c trò năm bảy đứa, nửa người, nửa ngợm nửa đườiươi”.
Năm Canh Tuấ
t (1850), do không được lòng một số quan lớn tại triều, Cao Bá Quát đã bị đầy đi làm giáo thụ phủ Quốc Oai (Sơn Tây cũ).
Tâm tính khinh bạ
c ông trở thành người bất đắc chí, nhân nạn châu chấu quấy phá dân chúng đói khổ, ông vận động các thổ hào tôn Lê Duy Cự làm minh chủ, ông làm quốc, họp với thổ mục Sơn Tây là Đinh Công Mỹ và Bạch Công Trân, dựng cờ khởi nghĩa tại Mỹ Lương, thuộc vùng Sơn Tây chống lại triều đình Tự Đức. Cuộc khởi nghĩa thất bại ông bị bắt về quê xử chém (có tài liệu nói ông bị bắn chết tại trận 1854), khi lên đoạn đầu đài ông làm câu đối:
Ba hồ
i trống giục mồ cha kiếp,
Mộ
t nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
Cũng như
Kim Thánh Thán, nhà phê bình sắc như dao cắt bị Thanh triều xử chém ngang lưng, Cao Bá Quát cũng có tâm tình khinh bạc, tham gia khởi nghĩa vì bất mãn chứ chưa chắc đã có chính sách nào khả dĩ làm cách mạng được trong giai đoạn khó khăn đương thời này.
Mặ
c dầu ông được tạm tha tội sửa bài thi phạm húy và điều đi phục vụ trong phái đoàn triều đình qua Hạ Châu (tân cảng Singapore và Penang và Malacca) vào năm 1844, Cao Bá Quát tận mắt chứng kiến những tiến bộ khoa học của Tây dương, trong thâm tâm cũng nể phục thế lực của họ, tỏ ra lo lắng:
“Giang hả
i thôi di thế mạc hồi,
Y Xuyên dã tế
sử nhân ai.
Tự
tùng Hán mã thông Tây khí,
Thuỳ chướ
ng cuồng ba vạn lý lai ?
Dị
ch thơ: Chuyển di sông biển thế ngày nay,
Đề
n miếu Y Xuyên ngẫm tủi thay !
Từ
độ tàu Tây hơn ngựa Hán,
Sóng cuồ
ng muôn dặm tính sao đây ?”(trích trong bài: Thử tìm hiểu thêm về chuyến đi công vụ Hạ Châu của Cao Bá Quát- tác giả Vĩnh Sính).
Như
ng không nghĩ cách canh tân như Nguyễn Trường Tộ mà lại tin tưởng là thiên nhiên sẽ có sức kỳ diệu xua đuổi kẻ xâm lăng (qua đoạn kết bài thơ chữ Hán “Hồng mao hỏa thuyền ca” mô tả một chiếc tàu thủy Anh mà ông tận mắt thấy) và muốn cảnh cáo ý đồ bành trướng sang Đông Á của các nước Tây phương:
“Quân bấ
t kiến: Vĩ Lư chi thủy hối Ốc tiêu,
Kiế
p hỏa trực thướng thanh vân tiêu.
Khai châm Đông khứ
thận tự giới,
Bấ
t tỷ Tây minh triêu mộ trào”.
Dị
ch thơ: Ngươi chả thấy : Vỹ nước chảy,
Chạ
m Ốc Tiêu lửa cháy bừng bừng,
Mây xanh lên thẳ
ng mấy từng,
Về
Đông ngươi hãy coi chừng tấm thân,
Ngay như
con nước xuống, dâng,
Không như
Tây hải, lần chần chuốc nguy !”(Trích trong bài đã dẫn trên- tác giả Vĩnh Sính).
Về
điển tích Vỹ, thiên Thu thủy (thiên nổi tiếng nhất trong sách Trang Tử) có đoạn nói như sau : muôn sông đều chảy ra biển nhưng biển không bao giờ tràn nước; ngược lại, nước biển chảy ra không ngừng qua lỗ thủng ở Vỹ mà biển chẳng có lúc nào cạn. Lời chú của Kê Khang ((223-262 sau CN) là người nước Nguỵ thời Tam Quốc, nhân vật được nể vì nhất trong nhóm “Trúc lâm thất hiền”, trong bài Dưỡng sinh luận còn cho biết rằng khi nước từ Vỹ chảy dồn đến một tảng đá cực lớn gọi là Ốc Tiêu thì bốc cháy dữ dội, thiêu huỷ mọi vật.
Vì nhữ
ng bất mãn sâu sắc một người đã xuất ngoại mở rộng tầm nhìn như ông có thể biết không thể thành công chống lại triều đình, nhưng vẫn làm vì sự căm ghét, là mệnh lệnh của con tim luôn chiến thắng lý trí của khối óc, vì tình cảm thường lấn át lý trí là tâm lý muôn thuở của người đời. Cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm một hiền triết, một nhà phong thủy, tướng số tài ba của nước ta có một câu châm ngôn xử thế rất xứng đáng là danh ngôn: “ Khôn chết, dại chết, biết sống”. Người khôn và kẻ dại đều bị tham sân si che mờ lý trí, chỉ có người biết có thể tiến thoái đúng mực, đúng thời là sáng suốt nhất.


nhất lé nhì lùn/phong thủy tâm linh/


Mời quý vị và các bạn tham khảo tướng người nhất lé nhì lùn(phong thủy tâm linh)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button