Tiếng anh từ 1 đến 10 ❤️️bảng số thứ tự, cách đọc chuẩn

Bạn đang xem: tiếng anh từ 1 đến 10 ❤️️bảng số thứ tự, cách đọc chuẩn Tại Website dleroisoleiltayho.com

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 ❤️️ Bảng Số Thứ Tự, Cách Đọc Chuẩn ✅ Chọn Lọc Những Kiến Thức Cơ Bản Nhất Trong Việc Học Các Số Đếm Cơ Bản Từ 1 -10.

Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 là những con số cơ bản để bắt đầu trong việc tiếp cận và đếm được các con số lớn hơn.

Số Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 được chia sẻ cụ thể sau đây 1: one; 2: two; 3: three; 4: four; 5: five; 6: six; 7: seven; 8: eight; 9: nine; 10: ten

Cùng tham khảo thêm các số đếm từ 11 – 50 được chia sẻ sau đây nhé!

11: eleven21 twenty- one 31 thirty- one41 forty- one12: twelve22 twenty- two32 thirty- two42 forty- two13: thirteen23 twenty- three33 thirty- three43 forty- three14: fourteen24 twenty- four34 thirty- four44 forty- four15: fifteen25 twenty- five35 thirty- five45 forty- five16: sixteen26 twenty- six36 thirty- six46 forty- six17: seventeen27 twenty- seven37 thirty- seven47 forty- seven18: eighteen28 twenty- eight38 thirty- eight48 forty- eight19: nineteen29 twenty- nine39 thirty- nine49 forty- nine20: twenty30 thirty40 forty50 fifty

Chia Sẻ ? Số 9 Tiếng Anh ❤️️ Cách Đọc Số Thứ Tự 9, Ghép Các Số Khác

Đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Hướng dẫn Đếm Tiếng Anh Từ 1 Từ 10 chuẩn xác nhất qua video sau đây, cùng theo dõi ngay nhé!

Viết Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Tiếng Anh Từ 1 Tới 10 sau đây sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình học đếm số một cách hiệu quả nhất.

Viết Số Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 được chia se cụ thể sau đây, các bạn cùng tham khảo nhé!

 • 1: one
 • 2: two
 • 3: three
 • 4: four
 • 5: five
 • 6: six
 • 7: seven
 • 8: eight
 • 9: nine
 • 10: ten

Chia Sẻ ? Số 2 Tiếng Anh ❤️️ Cách Đọc Số Thứ Tự 2, Ghép Các Số Khác

Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 là những bước cơ bản trong quá trình học đếm các số trong tiếng Anh.

Cách Đọc Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 được chia sẻ chi tiết sau đây.

 • 1: one /wʌn/
 • 2: two /tuː/
 • 3: three /θriː/
 • 4: four /fɔː(r)/
 • 5: five /faɪv/
 • 6: six /sɪks/
 • 7: seven /ˈsevn/
 • 8: eight /eɪt/
 • 9: nine /naɪn/
 • 10: ten /ten/

Cách đọc số trong tiếng Anh, cách sử dụng số đếm tiếng Anh sẽ không giống nhau trong mọi trường hợp. Tùy vào mục đích sử dụng để chỉ cái gì mà có cách dùng khác biệt, ví dụ như:

 • Cách Đọc Số Lượng Tiếng Anh
  • I have six books: Tôi có 6 cuốn sách.
   My class has forty seven students: Lớp học của tôi có 47 học sinh.
 • Cách Đọc Số Điện Thoại Tiếng Anh
  • Khi nói về số điện thoại, bạn chỉ cần tách rời các con số và liệt kê từng nhóm 3 hoặc 4 con số trong dãy số điện thoại đó. Còn số 0 sẽ được đọc là “zero” hoặc “oh”. Ví dụ như:
  • My phone number is oh-nine-seven-four two-three-eight four-five-six: Số điện thoại của tôi là 0974 238 456.
  • Trong trường hợp có 2 con số giống nhau và đứng liền nhau, chúng ta sẽ đọc: “double + số”.
 • Cách Đọc Số Tuổi Trong Tiếng Anh
  • Sau khi viết tuổi sẽ thêm hậu tố years old.
  • Ví dụ như: I am sixteen years old: Tôi 16 tuổi.
 • Cách Đọc Số Năm Trong Tiếng Anh
  • Đối với cách đọc số năm trong tiếng Anh sẽ có sự khác biệt như sau: Chúng ta thường sẽ tách rời chúng ra như sau: Cách đọc năm 1996: nineteen ninety-six.
 • Cách Sử Dụng Số Thập Phân Tiếng Anh
  • Khi bạn học số đếm trong tiếng Anh, bạn sẽ nhận thấy rằng số thấp nhận được ký hiệu dạng xx.yy. Từ là sử dụng dấu “.” để ký hiệu cho dấu thập phân, chứ không phải là dấu ‘,’ như trong tiếng Việt.
  • Dấu thập phân trong tiếng Anh sẽ được đọc là “point”. Nếu như trong số thập phân đó, sau dấu thập phân có số 0 thì số 0 được đọc là “nought”.Ví dụ như: 8.02 được viết là eight point nought two.
 • Cách Đọc Phần Trăm Trong Tiếng Anh
  • Với phần trăm trong tiếng Anh, bạn thêm hậu tố percent vào số phần trăm. Cách đọc số giống như những trường hợp đã nêu ở trên. Ví dụ như:
  • 1% one percent
   16% sixteen percent
   62.7% sixty-two point seven percent
Xem thêm :  Tranh vẽ về ước mơ của em đẹp, đơn giản cho các em học sinh

Đọc Thêm ? Số 0 Tiếng Anh ❤️️ Các Cách Đọc Số 0, Ghép Các Số Khác

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20

Hình ảnh số đếm Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20 cho các bạn đọc nào quan tâm đến.

Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 20

Dịch Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Video hay sau đây sẽ chia sẻ về Dịch Tiếng Anh Từ 1 Đến 10 đơn giản nhất, cùng theo dõi ngay nhé!

Phiên Âm Đếm Từ 1 Đến 10 Bằng Tiếng Anh

Sau đây là bảng Phiên Âm Đếm Từ 1 Đến 10 Bằng Tiếng Anh cụ thể cùng một số phiên âm của các số đếm khác sau đây.

SốSố đếm( Cardinal Numbers)Phiên âm (Anh Mỹ)1Onewʌn2Twotu3Threeθri4Fourfɔr5Fivefaɪv6Sixsɪks7Sevenˈsɛvən8Eighteɪt9Ninenaɪn10Tentɛn11Elevenɪˈlɛvən12Twelvetwɛlv13Thirteenˈθɜrˈtin14Fourteenˈfɔrˈtin15Fifteenfɪfˈtin16Sixteensɪkˈstin17Seventeenˈsɛvənˈtin18Eighteeneɪˈtin19Nineteenˈnaɪnˈtin20Twentyˈtwɛnti21Twenty -oneˈtwɛnti -wʌn22Twenty -twoˈtwɛnti -tu23Twenty -threeˈtwɛnti -θri24Twenty -fourˈtwɛnti -fɔr25Twenty -fiveˈtwɛnti -faɪv26Twenty – sixˈtwɛnti – sɪks27twenty – sevenˈtwɛnti – ˈsɛvən28twenty – eightˈtwɛnti – eɪt29twenty – nineˈtwɛnti – naɪn30Thirtyˈθɜrdi31Thirty -oneˈθɜrdi -wʌn32Thirty -twoˈθɜrdi -tu33Thirty -threeˈθɜrdi -θri……40Fortyˈfɔrti41Forty -oneˈfɔrti -wʌn50Fiftyˈfɪfti60Sixtyˈsɪksti70Seventyˈsɛvənti80Eightyˈeɪti90Ninetyˈnaɪnti100One hundredwʌn ˈhʌndrəd101One hundred and onewʌn ˈhʌndrəd ænd wʌn421four hundred twenty – onefɔr ˈhʌndrəd ˈtwɛnti – wʌn1000One thousandwʌn ˈθaʊzənd1001One thousand and onewʌn ˈθaʊzənd ænd wʌn5111Five thousand, one hundred and elevenfaɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvən1 triệuOne millionwʌn ˈmɪljən1 tỷOne billionwʌn ˈbɪljən

Xem Thêm ? Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh ❤️️Bảng Số Đếm Tiếng Anh 1-100

Cách Ghép Số Thứ Tự Từ 1 Đến 10 Với Các Số Khác

Một số ví dụ về Cách Ghép Số Thứ Tự Từ 1 Đến 10 Với Các Số Khác dưới đây.

SốSố thứ tự (Ordinal Numbers)Viết tắtPhiên âm (Anh Mỹ)1Firststfɜrst2Secondndˈsɛkənd3Thirdrdθɜrd4Fourththfɔrθ5Fifththfɪfθ6Sixththsɪksθ7Sevenththˈsɛvənθ8Eighththeɪtθ9Ninththnaɪnθ10Tenththtɛnθ11Elevenththɪˈlɛvənθ12Twelfththtwɛlfθ13Thirteenththˈθɜrˈtinθ14Fourteenththˈfɔrˈtinθ15Fifteenththfɪfˈtinθ16Sixteenththsɪkˈstinθ17Seventeenththˈsɛvənˈtinθ18Eighteenththeɪˈtinθ19Nineteenththˈnaɪnˈtinθ20Twentieththˈtwɛntiəθ21Twenty -firststˈtwɛnti -fɜrst22Twenty -secondndˈtwɛnti -ˈsɛkənd23Twenty -thirdrdˈtwɛnti -θɜrd24Twenty -fourththˈtwɛnti -fɔrθ25Twenty -fifththˈtwɛnti -fɪfθ26Twenty – sixththˈtwɛnti – sɪksθ27Twenty – sevenththˈtwɛnti – ˈsɛvənθ28Twenty – eighththˈtwɛnti – eɪtθ29Twenty – ninththˈtwɛnti – naɪnθ30Thirtieththˈθɜrtiəθ31Thirty -firststˈθɜrdi -fɜrst32Thirty -secondndˈθɜrdi -ˈsɛkənd33Thirty -thirdrdˈθɜrdi -θɜrd………40Fortieththˈfɔrtiɪθ41Fortieth  – firststˈfɔrtiɪθ  – fɜrst50Fiftieththˈfɪftiɪθ60Sixtieththˈsɪkstiɪθ70Seventieththˈsɛvəntiɪθ80Eightieththˈeɪtiɪθ90Ninetieththˈnaɪntiɪθ100One hundredththwʌn ˈhʌndrədθ101One hundredth  – firststwʌn ˈhʌndrədθ  – fɜrst421four hundred and twenty – firststfɔr ˈhʌndrəd ænd ˈtwɛnti – fɜrst1000One thousandththwʌn ˈθaʊzəndθ1001One thousandth  – firststwʌn ˈθaʊzəndθ  – fɜrst5111five thousand, one hundred and elevenththfaɪv ˈθaʊzənd, wʌn ˈhʌndrəd ænd ɪˈlɛvənθ1 triệuOne millionththwʌn ˈmɪljənθ1 tỷOne billionththwʌn ˈbɪljənθ

Xem thêm :  Mod là gì trong toán học?

Chia Sẻ ? Bảng Chữ Số Tiếng Anh, Tiếng Việt ❤️️ Từ 1 Đến 10, 100

Bài Hát Tiếng Anh Từ 1 Đến 10

Dưới đây là tổng hợp một số Bài Hát Tiếng Anh Từ 1 Tới 10 dành cho các bé có thể học đếm và ghi nhớ dễ dàng hơn.

 • The Numbers Song – Learn To Count from 1 to 10
  The Numbers Song là một bài hát tiếng Anh thiếu nhi chủ đề số đếm có giai điệu vô cùng vui nhộn, sôi động giúp các bé học số đếm từ 1 đến 10 tốt nhất.
 • Numbers Song Let’s Count
  Numbers Song Let’s Count là một ca khúc tiếng Anh cho trẻ em vô cùng dễ thương dạy các bé số đếm từ 1 đến 10. Với lời bài hát đơn giản, các con sẽ dễ dàng học được cách đếm số với bài hát này. Không chỉ thế, Numbers Song Let’s Count còn là một trò chơi mà cha mẹ không nên bỏ qua khi dạy bé học số đếm trong tiếng Anh.
 • How many Fingers?
  How many Fingers? Là một bài hát tiếng Anh trẻ em vui nhộn được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ca khúc này giúp các con học cách đếm các ngón tay của mình, từ 5 ngón tay trên 1 bàn tay đến 10 ngón tay trên cả 2 bàn tay.
 • Five little duck
  Five little duck là một trong những ca khúc tiếng Anh thiếu nhi phổ biến nhất trên toàn thế giới. Bài hát kể về câu chuyện của một gia đình vịt với 1 vịt mẹ và 5 chú vịt con. Một ngày nọ, các bé vịt con đi chơi, mỗi lần đi lại có một bé vịt bị lạc. Đến cuối cùng, không có bé vịt nào quay trở về nhà cả. Điều đó khiến vịt mẹ hết sức đau buồn và quyết tâm lên đường đi tìm con. Thật may mắn, mẹ vịt đã tìm được tất cả những đứa con của mình.
 • The Bananas Song
  The Bananas Song là một bài hát tiếng Anh về số đếm vui nhộn và vô cùng dễ thương. Thông qua câu chuyện hái chuối của hai chú khỉ đáng yêu, các con sẽ được học cách đếm số bằng tiếng Anh từ 1 đến 20.
 • Count Down From 20 to 1
  Count Down From 20 to 1 là một bài hát thực sự đơn giản giúp các bé đếm ngược từ 20 về 1. Chỉ là cách nói số đếm trên nền nhạc kèm theo hình ảnh minh họa trực quan, các con sẽ dễ dàng củng cố thêm các kiến thức được học.
 • 10 little airplane
  Bé yêu của bạn có yêu thích máy bay không? Nếu có, đừng bỏ qua bài hát này nhé! 10 little airplane là một bài hát dạy số đếm trong tiếng Anh thông qua hình ảnh của những chiếc máy bay tràn ngập màu sắc.

Xem Thêm ? Số Đếm Tiếng Nhật Chuẩn ❤️️ Bảng Số, Cách Đếm Từ A-Z

Dạy bé tập đếm số từ 1 đến 10 tiếng anh | em học đếm với hai bàn tay | Dạy Tiếng Anh cho trẻ em

Dạy bé học nhanh nhớ lâu và tập nói hiệu quả. Click vào link để đăng ký xem MIỄN PHÍ https://goo.gl/mSX2w2
Bạn có muốn con yêu có trí não nhạy bén như một thiên tài và có thể đọc được sách khi chưa đến 3 tuổi kể cả khi bố mẹ không phải là người xuất chúng?
Đây là một chương trình đơn giản, dễ hiểu sẽ không chỉ phát triển khả năng đọc của con bạn, mà còn thúc đẩy tình yêu học tập suốt đời!
Ngay cả khi bạn không có kinh nghiệm giảng dạy …
Ngay cả khi bạn không biết bắt đầu từ đâu …
Bạn có thể dạy con bạn biết đọc từ lúc 15 tháng tuổi và có thể sớm hơn thế
Những gì bạn cần làm là đọc kỹ những điều được chia sẻ dưới đây và thực hiện chúng.
Trước khi đọc, hãy nhấn vào link rồi nhấn nút Subscribe và quả chuông để đăng ký MIỄN PHÍ các công cụ giúp bạn dễ dàng huấn luyện thiên tài của mình: https://goo.gl/mSX2w2
Xin chào.
Tôi là một bà mẹ. Tôi đã giúp những đứa con và cháu của mình biết đọc từ lúc 15 tháng tuổi. Khi tôi giúp được đứa con đầu tiên biết đọc lúc 20 tháng tuổi, nhiều người đã nói con tôi là thần đồng. Nhưng tôi biết lý do khiến con tôi có thể đạt được điều đó. Tôi đã học được nó từ bộ sách có tên “Phương Pháp Giáo Dục Sớm” của tác giả Glenn Doman. Tôi nói với họ là tôi có thể lặp lại điều này trên những đứa trẻ khác, và tôi đã tiếp tục có kết quả ở đứa con thứ 2 và những đứa cháu khác của tôi.
Giờ đây tôi muốn MỖI CON TRẺ LÀ MỘT THIÊN TÀI, vậy nên tôi muốn chia sẻ phương pháp này giúp bạn.
TẠI SAO CẦN DẠY CON BIẾT ĐỌC SỚM?
Giáo dục sớm giúp não bộ con trẻ linh hoạt, phát triển, biểu hiện dưới dạng tư duy nhạy bén, trí tưởng tượng phong phú.
Biết đọc sớm giúp con phân biện được các chỉ dẫn an toàn, nguy hiểm để bảo vệ bản thân hiệu quả nhất.
Biết đọc sớm giúp khơi gợi hứng thú đọc sách cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hơn trong tương lai.
Và còn nhiều điều tuyệt vời nữa bố mẹ sẽ khám phá trong hành trình giáo dục con của mình.
HÃY LÀM THEO NHỮNG HƯỚNG DẪN SAU ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ CAO.
Bước 1: Sở hữu ngay bộ sách: “Phương pháp giáo dục sớm” của Glenn Doman và đọc nó.
Phương pháp này thích hợp nhất cho các bé từ 0 – 6 tuổi. Với các bé dưới 3 tuổi, việc áp dụng rất dễ dàng, sẽ khó thực hiện hơn ở bé từ 3 6 tuổi, vì vậy lời khuyên dành cho các mẹ là hãy áp dụng càng sớm càng tốt.
Bước 2: Chọn 1 video theo chủ đề bố mẹ muốn, và cho con xem tối thiểu 15 phút lần x 3 lần/ngày. Lặp lại hàng ngày.trong thời gian từ 3 – 6 tháng tùy độ tuổi. Chỉ cho bé xem nếu bé hứng thú. Bé sẽ biết đọc sau 2 – 9 tháng mẹ áp dụng đều đặn tùy độ tuổi.
NHỮNG CHỦ ĐỀ CẦN THIẾT CHO BÉ.
Xem toàn kênh: https://goo.gl/mSX2w2
Dạy bé tập nói tên và hoạt động các con vật: https://goo.gl/VrPdGG
Learning English for kids: https://goo.gl/GkvoY3
Early Education video for toddlers babies: https://goo.gl/cqzRpX
Dạy bé học nhận biết màu sắc tiếng Việt: https://goo.gl/k1kvf5
Dạy tiếng Anh cho trẻ em: https://goo.gl/eLjhaC
KÊNH GIÁO DỤC HỮU ÍCH KHÁC:
Giáo Dục Trẻ Em ECE http://goo.gl/cHMLtE
Bé Thần Đồng: http://goo.gl/d5kmmZ
Hãy để lại ý kiến đóng góp bằng cách comment vào cuối video, để chúng tôi có thể thực hiện video hữu ích cho bé và tiện lợi cho mẹ.
Mọi nội dung thuộc kênh Dạy Trẻ Thông Minh Sớm đều thuộc bản quyền của kênh. Mọi sự sao chép đều vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Rất mong nhận được sự hợp tác.
Xin trân trọng cảm ơn.
Nhớ click vào link và nhấn nút Subscribe/Đăng ký rồi nhấn vào Quả Chuống để nhận nội dung mới MIỄN PHÍ nhé: https://goo.gl/mSX2w2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm :  99+ Mẫu báo tường 20/11 đẹp và cách làm báo tường đơn giản