Thủ Thuật

Tuổi thìn mua xe màu gì? tuổi thìn mua xe gì hợp năm 2021

Rate this post

Rate this post

Mục lục:

Tuổi Nhâm Thìn mua xe màu gì?

Người tuổi Nhâm Thìn sinh vào các năm: 1952, 2012 và 2072

Mệnh tuổi Nhâm Thìn: Thuỷ

Tuổi Nhâm Thìn hợp xe màu gì?

 • Màu Đen, màu xanh dương chính là màu bản mệnh của tuổI Nhâm Thìn. Nếu đi xe màu đen, màu xanh dương, người tuổi Nhâm Thìn sẽ không bị lạc đường, dễ tìm đường. Làm ăn thuận lợi.
 • Màu trắng, màu xám, màu ghi tượng trưng cho mệnh Kim. Theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy. Người tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nghĩa là được xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra.

Tuổi Nhâm Thìn mua xe màu gì?

Tuổi Nhâm Thìn không nên chọn xe màu gì?

 • Màu xanh lục chính là màu tượng trưng cho hành Mộc. Theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc, mà tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tức là bổn mạng sinh ra xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khoẻ yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ.
 • Màu đỏ, màu hồng, màu tím là tượng trưng cho mệnh hỏa. Tuổi Nhâm Thìn mạng Thủy có màu tượng trưng là màu đen, xanh nước. Theo ngũ hành thì Thủy khắc Hỏa, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn.
 • Màu vàng, nâu đất tượng trưng cho mệnh Thổ. Theo ngũ hành thì Thổ khắc Thủy, mà tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Nhâm Thìn không nên chọn xe màu gì?

Tuổi Mậu Thìn mua xe màu gì?

Người tuổi Mậu Thìn sinh vào các năm: 1928, 1988 và 2048  

Mệnh tuổi Mậu Thìn: Mộc

Tuổi Mậu Thìn hợp xe màu gì?

 • Màu xanh lục chính là màu bản mệnh của tuổi Mậu Thìn. Nếu đi xe màu xanh lục, người tuổi Mậu Thìn không bị lạc đường, dễ tìm đường và làm ăn thuận lợi.
 • Màu đen, xanh nước tượng trưng cho mệnh Thủy. Theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc. Tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc nghĩa là được xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra.

Tuổi Mậu Thìn hợp xe màu gì?

Tuổi Mậu Thìn không nên chọn xe màu gì?

 • Màu đỏ, màu hồng, màu tím chính là màu tượng trưng cho hành Hỏa. Theo ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa mà tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tức là bổn mạng sinh ra cái xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khoẻ yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ.
 • Màu vàng, nâu đất là tượng trưng cho mệnh Thổ, người tuổi Mậu Thìn mạng Mộc có màu tượng trưng là màu xanh lục. Theo ngũ hành thì Mộc khắc Thổ, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn.
 • Màu trắng, màu xám, màu ghi tượng trưng cho mệnh Kim. Theo ngũ hành thì Kim khắc Mộc, mà tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Mậu Thìn không nên chọn xe màu gì?

Tuổi Bính Thìn mua xe màu gì?

Người tuổi Bính Thìn sinh vào các năm: 1916, 1976 và 2036 

Mệnh tuổi Bính Thìn: Thổ

Tuổi Bính Thìn hợp xe màu gì?

 • Màu vàng, màu nâu đất chính là màu bản mệnh của tuổi Bính Thìn. Nếu đi xe màu vàng, màu nâu đất người tuổi Bính Thìn không bị lạc đường, dễ tìm đường và làm ăn thuận lợi.
 • Màu đỏ, màu hồng, màu tím tượng trưng cho mệnh Hỏa. Theo ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ. Người tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, Đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra.

Tuổi Bính Thìn hợp xe màu gì?

Tuổi Bính Thìn không nên chọn xe màu gì?

 • Màu trắng, màu xám, màu ghi chính là màu tượng trưng cho hành Kim. Theo ngũ hành thì Thổ sinh Kim mà tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, tức là bổn mạng sinh ra cái xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khoẻ yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ.
 • Màu đen, xanh nước là tượng trưng cho mệnh Thủy, Tuổi Bính Thìn mạng Thổ có màu tượng trưng là màu vang, màu nâu đất. Theo ngũ hành thì Thổ khắc Thủy, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn.
 • Màu xanh lục tượng trưng cho mệnh Mộc. Theo ngũ hành thì Mộc khắc Thổ,mà tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Bính Thìn không nên chọn xe màu gì?

Tuổi Giáp Thìn mua xe màu gì?

Người tuổi Giáp Thìn sinh vào các năm: 1904, 1964 và 2024  

Mệnh tuổi Giáp Thìn: Hỏa

Tuổi Giáp Thìn hợp xe màu gì?

 • Màu đỏ, màu hồng, màu tím chính là màu bản mệnh của tuổi Giáp Thìn. Nếu đi xe màu đỏ, màu hồng, màu tím, người tuổi Giáp Thìn không bị lạc đường, dễ tìm đường và làm ăn thuận lợi.
 • Màu xanh lục tượng trưng cho mệnh Mộc. Theo ngũ hành thì Mộc sinh Hỏa. Tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra.

Xem thêm: Mệnh hỏa hợp màu xe gì?

Tuổi Giáp Thìn hợp xe màu gì?

Tuổi Giáp Thìn không nên chọn xe màu gì?

 • Màu vàng, nâu đất chính là màu tượng trưng cho hành Thổ. Theo ngũ hành thì Hỏa sinh Thổ mà tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tức là bổn mạng sinh ra cái xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khoẻ yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ. 
 • Màu trắng, màu xám, màu ghi là tượng trưng cho mệnh Kim, Tuổi Giáp Thìn mạng Hỏa có màu tượng trưng là màu đỏ, màu hồng, màu tím. Theo ngũ hành thì Hỏa khắc kim, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn.
 • Màu đen, xanh nước tượng trưng cho mệnh Thủy. Theo ngũ hành thì Thủy khắc Hỏa, mà tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Giáp Thìn không nên chọn xe màu gì?

Tuổi Canh Thìn mua xe màu gì?

Người tuổi Canh Thìn sinh vào các năm: 1940, 2000 và 2060

Mệnh tuổi Canh Thìn: Kim

Tuổi Canh Thìn hợp xe màu gì?

 • Màu trắng, màu xám, màu ghi chính là màu bản mệnh của tuổi Canh Thìn. Nếu đi xe màu trắng, màu xám, màu ghi, người tuổi Canh Thìn không bị lạc đường, dễ tìm đường và làm ăn thuận lợi.
 • Màu vàng, nâu đất tượng trưng cho mệnh thổ, theo ngũ hành thì Thổ sinh Kim. Tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, nghĩa là cái xe nâng đỡ bổn mạng, đi xe ít tai nạn, sức khỏe tốt, ăn nên làm ra.

Tuổi Canh Thìn hợp xe màu gì?

Tuổi Giáp Thìn không nên chọn xe màu gì?

 • Màu đen, xanh nước chính là màu tượng trưng cho mệnh Thủy. Theo ngũ hành thì Kim sinh thủy, mà tuổi Canh Thìn mệnh Kim, tức là bổn mạng sinh ra cái xe, xe hút hết năng lực cuộc đời, tai nạn dễ xảy ra, chủ nhân hay bị thương, sức khoẻ yếu kém, làm ăn bế tắc, có khi chết vì tai nạn xe cộ.
 • Màu xanh, xanh lục là tượng trưng cho hành mộc, người tuổi Canh Thìn mạng Kim có màu tượng trưng là màu trắng, màu xám, màu ghi. Theo ngũ hành thì Kim khắc Mộc, tức là xe bị bổn mạng khắc, đi xe hay bị hỏng, chính bổn mạng hay sinh tai nạn.
 • Màu đỏ, màu hồng, màu tím tượng trưng cho mệnh Hỏa. Theo ngũ hành thì Hỏa khắc Kim, tức là xe khắc người, đi xe hay bị tai nạn, hao tốn tiền bạc để sửa chữa, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Giáp Thìn không nên chọn xe màu gì?

Danh sách màu xe hợp tuổi Thìn dưới đây!

Sau khi đọc bài viết “Tuổi Thìn hợp xe màu gì”, Carmudi hy vọng bạn có thể lựa chọn màu xe theo tuổi và mệnh của mình. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào Blog xe hơi của Carmudi để cập nhật những thông tin mới nhất về giá xe, tin thị trường, tin khuyến mãi…

Xem thêm:

Carmudi Vietnam


🚗 🚕Chọn màu xe phát tài cho 💸 💵CANH THÌN 2000


Chọn màu xe phát tài cho CANH THÌN 2000
XEM THÊM VIDEO HẤP DẪN:\r
TỬ VI: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sjez0gt92o8hmCxFmIi9dmJbHFY2y\r
PHONG THUỶ: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sjez0gt5vZNw1ugb50heDzh5Eko\r
XEM TƯỚNG: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sjez0gt_pIHOKWbmxbnxtTClb6b9\r
TÂM LINH: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5sjez0gt8btuusKkxKe9LHXM1ES5Zr\r
Tử vi ngày tốt (Tửvingàytốt) Kênh chi sẻ về tử vi, xem tướng, phong thuỷ, tâm linh, … hàng đầu Việt Nam. Đừng quên bấm like và đăng ký để cập nhật những video mới nhất nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button